Vzájomný vzťah zamestnancov

  1. Vzťahy medzi zamestnancami navzájom sú založené na úcte a dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv.
  2. Každý zamestnanec sa vyhýba prejavom vyvolávajúcim osobné konflikty, vystupuje v duchu dobrého kolegiálneho vzťahu, netoleruje sa fyzické, psychické alebo sexuálne obťažovanie, zneužívanie, ponižovanie, šikanovanie, ani znevažovanie z dôvodu rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnostného pôvodu, veku, mentálneho alebo telesného postihnutia.
  3. Zamestnávateľ zakladá svoju úspešnosť na profesionalite svojich zamestnancov, očakáva od nich aktívne a cieľavedomé konanie, vyhľadávanie a využívanie možností zlepšovania práce i vlastnej výkonnosti. Každý, kto si myslí, že môže niečím prispieť k zlepšeniu v ľubovoľnej oblasti spoločnosti, má právo byť vypočutý a získať spätnú väzbu na svoje návrhy.