Plánované ošetrenie mimo EÚ

V niektorých prípadoch vám preplatíme aj plánovaný zákrok v nemocnici alebo ošetrenie u špecialistu v krajinách, ktoré nie sú súčasťou EÚ. Podmienkou je, že zákrok sa u nás alebo v inom členskom štáte EÚ nevykoná. Ošetrenie vám preplatíme vo výške, ktorú vopred odsúhlasíme.

Žiadosť o schválenie

Pred absolvovaním plánovanej liečby v zahraničí mimo EÚ je potrebný náš predchádzajúci súhlas. Zašlite nám svoju Žiadosť o predchádzajúci súhlas a my ju posúdime do 10 pracovných dní od jej doručenia k nám do poisťovne.

K žiadosti nezabudnite priložiť aj:

  • kalkuláciu nákladov z pracoviska nemocnice iného štátu EÚ,
  • súhlas z pracoviska s vaším prijatím na vyšetrenie, (úradný preklad)

Pri schvaľovaní žiadosti posudzujeme, či:

  • sa zdravotná starostlivosť uhrádza a vykonáva na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ,
  • možno vaše ochorenie liečiť na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ v primeranej lehote s ohľadom na váš zdravotný stav,
  • ste vyčerpali všetky možnosti liečby na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ a od liečby v inom štáte možno očakávať podstatné zlepšenie vášho zdravotného stavu,
  • sa na vašu liečby požaduje taká technika, ktorá nie je dostupná na Slovensku alebo v členských štátoch EÚ.

Ak sme vám na plánované ošetrenie alebo operáciu udelili predchádzajúci súhlas, preplatíme vám náklady vo výške, ktorú sme vám vopred schválili. Zákrok si však musíte dopredu uhradiť sami.