Splnomocnenie

Splnomocnenie – fyzická osoba splnomocňuje fyzickú osobu (vzor)
Splnomocnenie - fyzická osoba splnomocňuje právnickú osobu (vzor)
Splnomocnenie - právnická osoba splnomocňuje fyzickú osobu (vzor)
Splnomocnenie – právnická osoba splnomocňuje právnickú osobu (vzor)