Žiadosť o schválenie úhrady doplatku lieku čiastočne hradeného z verejného zdravotného poistenia

Žiadosť o schválenie úhrady doplatku za liek čiastočne hradený z verejného zdravotného poistenia