Zmluvný verzus nezmluvný lekár

Ako pacient máte právo na slobodný výber lekára. Ak je to možné, ošetrenie absolvujte u našich zmluvných lekárov. K dispozícii vám je viac ako 11-tisíc poskytovateľov zdravotnej starostlivosti po celom Slovensku. Naši poistenci môžu však absolvovať vyšetrenie aj u nezmluvných lekárov, a pritom si nemusia platiť všetko z vlastného vrecka.

Aktualizované: 14. 05. 2018

Navštívte našich zmluvných lekárov

Zmluvný verzus nezmluvný lekár Odporúčame vám, aby ste sa nechávali ošetriť u našich zmluvných lekárov a zariadení. Dôsledne ich vyberáme, hodnotíme a kontrolujeme, aby ste dostali čo najkvalitnejšiu starostlivosť. Ak s niektorým lekárom nemáme zmluvu, dôvodom môže byť, že neplní kritériá alebo máme v danom regióne už dostatok zmluvných lekárov.

Potrebujete lekára? Kompletný detailný prehľad našich zmluvných lekárov a zdravotníckych zariadení nájdete na tejto stránke.

Akútne lieči každý

Môže sa samozrejme stať, že lekársku pomoc potrebujete akútne a najbližší lekár s nami nemá podpísanú zmluvu. Nemusíte sa obávať, v takýchto prípadoch je každý lekár povinný vás ošetriť a my túto neodkladnú starostlivosť zaplatíme.

Vyšetrenie u nezmluvného lekára

Iné to je v prípadoch, ak nie ste v akútnom ohrození života a potrebujete tzv. plánovanú, odkladnú starostlivosť. Ak chcete aj vtedy navštíviť nezmluvnú ambulanciu alebo nemocnicu, máte na to právo. Pred návštevou nezmluvného lekára však myslite na to, že:

Všetky kritériá na preplatenie príspevku za absolvovanie ošetrenia u nezmluvného lekára sa dozviete na tomto mieste


Overte si v zozname dlžníkov, či nemáte dlh na zdravotnom poistení.

Kedy si ošetrenie u nezmluvného lekára zaplatíte z vlastného

  • zamietli sme vašu žiadosť o poskytnutie príspevku u nezmluvného lekára
  • absolvovali ste ošetrenie u nezmluvného lekára bez písomného požiadania a nášho predchádzajúceho súhlasu
  • ako dlžník nemáte nárok na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti

Zo zákona máme právo tieto kritériá upravovať.

Najčastejšie sa pýtate

Ako zistím, či je môj lekár váš zmluvný poskytovateľ?

Zoznam všetkých našich zmluvných lekárov, nemocníc a ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nájdete na tejto stránke. Ak vášho lekára v zozname nenájdete, znamená to, že s ním nemáme podpísanú zmluvu.

Čítať celú odpoveď
Chcel by som s vami spolupracovať ako zmluvný lekár. Čo mám urobiť?

Ak máte záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera, prípadne poskytujete lekárenskú starostlivosť, je potrebné podať písomnú žiadosť. Aktuálne žiadosti o uzatvorenie zmluvy nájdete na tejto stránke. Žiadosť vyplňte a pošlite na našu korešpondenčnú adresu:


DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.,
Cintorínska 5
949 01 Nitra.


Odpoveď vám pošleme do 30 dní. Žiadosť môžete priniesť aj do ktorejkoľvek krajskej pobočky Dôvery.

Čítať celú odpoveď
Preplatíte mi ošetrenie u nezmluvného lekára?

Ak ste v akútnom ohrození života, každý lekár je povinný vás ošetriť, aj keď nemá s nami uzavretú zmluvu a my toto ošetrenie zaplatíme.

Ak však ide o odkladnú starostlivosť, teda nie akútny prípad, príspevok na ošetrenie u nezmluvného lekára vám odsúhlasíme, len ak nás o to vopred požiadate a vašu žiadosť odsúhlasíme. Žiadosť o príspevok u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nájdete na tejto stránke.

Viac informácii o príspevku na absolvovanie ošetrenia u nezmluvného lekára nájdete na tejto stránke

Všetky kritéria na poskytnutie príspevku za ošetrenie u nezmluvného lekára nájdete na tejto stránke

Neschválením žiadosti nie je vaše právo na slobodný výber lekára porušené, navštíviť ho môžete aj tak. Akurát si ošetrenie zaplatíte sami.

Čítať celú odpoveď
Môžem navštíviť všeobecného lekára, hoci s ním nemám uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Ak ste v akútnom stave, ošetriť vás môže aj takýto lekár.

V iných prípadoch to ale nie je zo zákona možné. Všeobecný lekár bez písomnej dohody s vami nemôže viesť vašu zdravotnú dokumentáciu, predpisovať vám lieky, prípadne vydávať doklady o práceneschopnosti. 

Ak chcete konkrétneho všeobecného lekára navštevovať, uzavrite s ním písomnú dohodu.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Na cestu do EÚ si pribaľte európsky preukaz
Všetky tlačivá pre poistencov
Lekári a zdravotnícke zariadenia
Prvá zastávka: Ambulancia