Nemocnice, lekári aj neziskové organizácie dostanú grant na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti

Dôvera rozširuje svoj grantový program Bojovníci za zdravie pre právnické osoby. O grant môžu požiadať zdravotnícke zariadenia a organizácie, ktoré sa starajú o chorých či hendikepovaných.

Aktualizované: 06. 06. 2019

Grantový program Bojovníci za zdravie úspešne pomáha zdravotne znevýhodneným ľuďom už štvrtý rok. Vďaka nemu poisťovňa poskytla svojim poistencom viac ako milión eur na absolvovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je zo zákona hradená alebo je hradená len čiastočne.

Nemocnice, lekári aj neziskové organizácie dostanú grant na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti

Od tohto roku rozširuje Dôvera svoj program o ďalší rozmer, otvorí ho pre právnické osoby. „Chceme pomôcť inštitúciám, ktoré sa  starajú o pacientov, či už ide o nemocnice, lekárov, zdravotnícke zariadenia, neziskové či pacientske organizácie. Sú najdôležitejšou súčasťou liečebného procesu a len vďaka nim môžu pacienti uspieť v boji o svoje lepšie zdravie,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery, Martin Kultan.

Požiadať o príspevok môžu nemocnice aj neziskové organizácie
O finančný príspevok môžu požiadať všetky právnické osoby, ktorých náplňou je starostlivosť o pacientov. To znamená, že poskytujú zdravotnú starostlivosť priamo vo svojom zariadení alebo realizujú aktivity zamerané na doplnkovú zdravotnú starostlivosť, podporu alebo zlepšenie zdravia pre rôzne cieľové skupiny pacientov. Žiadateľmi môžu byť zdravotnícke zariadenia, kliniky, nemocnice, ambulancie, kúpele, lekárne, pacientske organizácie, neziskové organizácie, humanitárne združenia, nadácie a občianske združenia.

Finančný príspevok získajú vybrané organizácie na aktivity, ktoré sú spojené so zlepšením kvality a/alebo dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Ide najmä o rekonštrukciu a modernizáciu priestorov, zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, nákup lepšieho materiálneho vybavenia, zvýšenie kvalifikácie zdravotníckeho personálu, realizáciu doplnkových aktivít pre zdravotne znevýhodnených (terapie, semináre) či podporu aktivít zameraných na prevenciu pred civilizačnými ochoreniami.

Dôležité informácie pri podávaní žiadostí

Všetky organizácie, ktoré majú záujem získať grant, musia v termíne od 16. apríla do 30. mája vyplniť elektronickú žiadosť na stránke www.prezdravotnictvo.sk. Maximálna výška príspevku, ktorý môže organizácia žiadať, je 20.000 eur.

Harmonogram grantového programu

  • Prihlasovanie žiadostí, konzultácie                                 16.04. - 30.05.2019
  • Hodnotenie žiadostí                                                        03.06. - 30.07.2019
  • Vyhlásenie výsledkov                                                     01.08. - 08.08.2019
  • Zmluvný proces s podporenými organizáciami               01.08. - 31.08.2019
  • Realizácia projektov                                                       01.07. 2019 - 30.10.2020           

Všetky prijaté žiadosti posúdi odborná komisia zložená zo zástupcov zdravotnej poisťovne, zdravotníckych novinárov a lekárov. Administrátorom projektu je Nadácia pre deti Slovenska.

Všetky informácie sa organizácie dozvedia na stránke www.prezdravotnictvo.sk.