1.

Overenie osobných údajov

2.

Bezpečnostné otázky

3.

Žiadosť

4.

Úhrada

Vyplňte osobné údaje

Potrebujeme overiť, či sa Vaše údaje zhodujú s tými, ktoré máme o Vás uložené.

Povinné pole

Identifikačné číslo poistenca nájdete na preukaze poistenca.

Povinné pole