V roku 2011 účinkovali na trhu verejného zdravotného poistenia traja hráči. Najväčšia štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera a súkromná zdravotná poisťovňa Union.

Dôvera sa starala o 1,4 milióna klientov. Náš trhový podiel predstavoval 26,7%, staráme sa teda takmer o tretinu obyvateľov Slovenska.

Pozrite si štruktúru poistného kmeňa:

Celkový počet poistencov: 1 439 000 Trhový podiel: 26,46%

Prejdite myšou nad kraj pre čiastkovú informáciu o kraji.

Poistenci

Hlavným príjmom zdravotnej poisťovne je poistné od poistencov. Ekonomicky aktívni sú tí poistenci, ktorí sú zamestnaní alebo pracujú na živnosť, dohodu, prípadne si platia poistné sami ako samoplatitelia. Takýchto má Dôvera 62%.

Druhú skupinu tvoria ekonomicky neaktívni klienti. Tých je viac a sú to najmä deti, študenti, mamičky na materskej dovolenke, nezamestnaní a dôchodcovia. Čiže všetci klienti, ktorí si neplatia poistné sami ale platí ho za nich štát.

V roku 2011 sa zvýšil počet práve týchto ekonomicky neaktívnych poistencov. Ich počet stúpol o 12,2 tis. (1,4 %). Pomalšou dynamikou rástol počet zamestnancov (o 1,2 %).