Slovo hospodárska kríza sa často skloňovalo v súvislosti s hospodárskym rastom aj v roku 2011. Počet nezamestnaných vzrástol, pričom platby štátu za týchto poistencov štátu klesli.

Zdravotné poisťovne tak mali k dispozícii menej peňazí - na úradoch práce bolo evidovaných takmer 400 tisíc osôb, miera nezamestnanosti bola 15%. Pritom poistné za poistencov štátu tvorí 33% zdrojov zdravotných poisťovní.

Vedeli ste, že?

  • Poistné štátu na verejné zdravotné poistenie bolo v rozpočte verejných financií na rok 2011 stanovené vo výške 1 197 816 tis. €.
  • Sadzba poistného bola určená vo výške 4,32 % z vymeriavacieho základu.
  • Mesačná platba štátu za ekonomicky neaktívneho poistenca už druhý rok klesla, na 30,76 € (pre porovnanie v roku 2011 bola 32,16 € a v roku 2010 bola 34,56 €).
  • Celkový dlh štátu z verejného zdravotného poistenia za rok 2011 voči zdravotným poisťovniam predstavoval približne 85 mil. €. Jeho platnosť je v zmysle platného zákona až 31. decembra nasledujúceho roka, čiže v roku 2012.