Kladný výsledok hospodárenia znamená, že napriek zložitej a nestabilnej situácií sa nám podarilo udržať zdravotnú poisťovňu finančne zdravú a pripravenú dodržiavať svoje záväzky voči poistencom aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

O použití dosiahnutého zisku rozhoduje akcionár zdravotnej poisťovne. Predpokladáme, že v dnešnej dobe, keď je zdrojov v zdravotníctve aj vďaka zle nastavenému štátnemu rozpočtu nedostatok, zisk zostane neprerozdelený, aby sme s ním mohli podľa potreby disponovať a postarať sa o našich poistencov. Dosiahnutý zisk predstavuje menej ako 1 % príjmov zdravotnej poisťovne.

Zdravotná poisťovňa Dôvera dodržiava všetku platnú legislatívu Slovenskej republiky. Naša kapitálová vybavenosť (212.5 mil. eur) je najvyššia spomedzi zdravotných poisťovní na Slovensku a viac ako 12-násobne prevyšuje zákonné požiadavky vo výške 16,6 mil. eur. Pripomíname, že pozitívny hospodársky výsledok sme dosiahli aj napriek selektívnej finančnej pomoci štátnej zdravotnej poisťovni vo výške 198 mil. eur.