„My, zubní lekári na Slovensku, pomáhame ukrajinským utečencom bezplatnou neodkladnou zdravotnou starostlivosťou," uvádza SKZL.

Zoznam zverejnený na webovom sídle plánuje komora každý deň aktualizovať. Po prvom marcovom týždni v ňom bolo viac ako 350 stomatológov alebo stomatologických ambulancií z celého Slovenska.

Slovenská komora zubných lekárov vyjadrila plnú podporu a úprimnú solidaritu ukrajinskému ľudu, kolegom a zdravotníkom na Ukrajine.