Pravidlá pre senzory

1. Od roku 2023 už neplatia množstvové, ale finančné limity. Tie sú pre rôzne skupiny pacientov rozdielne. Presné suny májdete v priloženom obrázku.

CGM schema.png

2. Predpisovaný glukózový senzor musí byť kompatibilný s používanou pumpou.

3. Pri vstupe do systému v priebehu kalendárneho roka má diabetik s DM 1.typu nárok na pomernú časť prislúchajúceho limitu.

Príklad

Ak lekár predpíše CGM 20-ročnému pacientovi bez syndrómu neuvedomenia si hypoglykémie napríklad v júli 2024, tak mu vzniká nárok na 6 mesačný limit (od júla do decembra), čo je 425 eur. Ak mu senzor predpíše napríklad v októbri 2024, tak pacient má nárok na pomernú časť prislúchajúceho ročného limitu. Teda limitu na tri mesiace (október, november, december). V tomto konkrétnom prípade je to 212,50 eur.

Čo sa nemení

Naďalej zostávajú v platnosti indikačné obmedzenia pre skupiny pacientov:

 • deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM 1.typu
 • pacienti so syndrómom neuvedomenia si hypoglykémie s veľmi vysokým KV rizikom na liečbe pomocou inzulínovej pumpy (IP) s funkciou LGS / PLGM
 • dospelí pacienti DM 1.typu na IP alebo intenzifikovanej inzulínovej terapii (IIT)
 • tehotné ženy s DM 1.typu.

Po roku liečby sa úhrada glukózových senzorov prehodnotí

Aby ste mohli dlhodobo využívať glukózové senzory aj naďalej, je potrebné, aby váš ošetrujúci lekár po každom uplynutom roku, počas ktorého sa liečite pomocou CGM, podal žiadosť do zdravotnej poisťovne a vedel dokladovať:

 • dosiahnutý medicínsky prínos
 • že ste senzory používali minimálne počas 90 % dní, na ktoré vám boli v uplynulom roku predpísané a uhradené

Tieto podmienky stanovilo ministerstvo zdravotníctva v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok ešte na začiatku roku 2022.

V tomto prípade sa rokom chápe „plávajúci“ rok od dátumu prvého schválenia glukózových senzorov.

Príklad

Ak vám lekár prvýkrát predpísal a zdravotná poisťovňa uhradila glukózové senzory v septembri 2023, tak váš diabetológ bude posielať do poisťovne žiadosť o pokračovanie v liečbe senzormi v septembri 2024.

Kritériá pre pokračovanie v liečbe pomôckami pre CGM (kontinuálny monitoring)

1) dôslednosť pacienta pri liečbe

 • využitie minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom roku
 • pravidelná návšteva odbornej ambulancie
 • spolupracujúci pacient

2) preukázaný medicínsky benefit

 • pokles hladiny HbA1c o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (za predpokladu porovnania výsledku tou istou metódou); alebo
 • pokles výskytu dokumentovaných hypoglykémií o 30 %; alebo
 • stabilizácia dobrej kompenzácie (HbA1c < 7,5 % DCCT) alebo
 • zlepšenie variability


Najčastejšie otázky a odpovede