Je to jedno z mála zdravotníckych zariadení, ktoré lieči pacientov pohybom na predpis. Dvadsaťročná prax a vedecké výskumy dokazujú, že liečebný telocvik znižuje úmrtnosť u srdciarov až o 30 %.

Ambulantnú kardiovaskulárnu rehabilitáciu (AKVR) v ňom môžu absolvovať naši poistenci do troch mesiacov po infarkte, bajpase, angioplastike, transplantácii srdca.

Túto liečbu však hradíme ako jediná zdravotná poisťovňa aj pacientom s obezitou (BMI nad 30), s anginou pectoris či s diabetom 2. typu. Stačí na to len odporúčanie lekára.

Liečba zahŕňa fyzický tréning, poradenstvo, vzdelávanie pacientov a manažment rizikových faktorov. Zároveň pomáha pacientom aj po psychickej stránke nácvikom relaxácie a zvládania stresu. Jej cieľom je znížiť úmrtnosť pacientov s chorobami srdca a ciev predovšetkým v období prvého a druhého roka od infarktu alebo od kardiochirurgického zákroku. Pomáha tiež zlepšiť kompenzáciu diabetu a znižovať nadváhu.

Vďaka pohybu menej liekov

Robím klinickú kardiológiu 50 rokov. Mnoho pacientov chce užívať čo najmenej liekov a radšej sa chcú liečiť pohybom. Naše skúsenosti z praxe ukazujú, že ambulantná kardiovaskulárna rehabilitácia znižuje potrebu opakovanej hospitalizácie, opakovanej angioplastiky, rozsah farmakoterapie, zlepšuje  kvalitu života, náladu pacienta a jeho sebavedomie. V konečnom dôsledku je štatisticky evidentné zníženie celkovej aj kardiovaskulárnej mortality. Na znížení celkovej mortality sa podieľa aj zníženie výskytu onkologických ochorení pod vplyvom pravidelnej fyzickej aktivity. Pracujúce svaly totiž produkujú myokíny, z ktorých niektoré zlepšujú aj imunologický profil pacienta, a tým aj odolnosť voči vzniku onkologických ochorení. Teším sa, že poisťovňa Dôvera bude uhrádzať nad rámec štandardu kontrolované cvičenie aj pacientom s cukrovkou 2. typu a stabilnou anginou pectoris,“ uviedol kardiológ a autor štandardov AKVR na Slovensku doc. MUDr. Štefan Farský.

Ukazuje sa totiž, že pravidelný kardiotréning má z dlhodobého hľadiska ochranný účinok aj u pacientov so stabilnou anginou pectoris, ktorým lekári odporučili angioplastiku, ale z rôznych dôvodov ju odmietli. Dokonca, podľa niektorých práve publikovaných štúdií, cvičiaci pacienti nemali horšiu prognózu ako tí, ktorí sa angioplastike podrobili.  Naopak, ich prognóza bola lepšia, ako u tých, ktorí angioplastiku síce absolvovali, ale žiadne liečebné zmeny do svojho životného štýlu nezaviedli.

Túto zdravotnú starostlivosť sme sa rozhodli uhrádzať ako pilotný program práve na základe výborných výsledkov programu v Martine. „Takéto prepracované liečebné programy, kde je stredobodom záujmu pacient a liečebné zmeny životného štýlu, majú zmysel. Potvrdzuje sa to aj pri našom programe DôveraPomáha diabetikom. A keďže chceme predchádzať zbytočným úmrtiam a komplikáciám nielen pri cukrovke, ale aj pri srdcovo-cievnych ochoreniach, uhradíme našim poistencom AKVR v Dome srdca v širšom rozsahu,“ vysvetlil Roman Mužik, manažér odboru strategického plánovania Dôvery.

Keďže pohyb je u ľudí so srdcovo-cievnymi chorobami liek, lekár musí správne nastaviť jeho dávkovanie, intenzitu a spôsob užívania. Tréningu predchádzajú dôkladné vyšetrenia a monitorovanie srdcovej činnosti prebieha počas celej doby cvičenia.

Ako vyzerá takáto rehabilitácia

Fyzický tréning vždy začína s najmenšou intenzitou, ktorá sa postupne zvyšuje v priebehu niekoľkých týždňov. Začína sa aeróbnym tréningom, ktorý je rozdelený na 3 až 4 časti. Každá  z nich trvá 10 až 15 minút a strieda sa záťaž na bicykli so záťažou na bežeckom páse a iných kardiotrenažéroch.

Keď pacient bez problémov zvláda aeróbny tréning, lekár mu predpíše aj silový tréning. Cviky sa vykonávajú 30 sekúnd pomaly a plynule, čo vychádza na 10 až 15 opakovaní.
Ak sa pacient nemôže zúčastniť riadeného tréningu v kardiologickom stacionári alebo keď u pacienta AKVR už končí, lekár mu predpíše tréning na doma, aby mohol ďalej sám pokračovať.  Určí, akú srdcovú  frekvenciu by pacient nemal pri cvičení presiahnuť.

Aeróbny tréning by mal trvať aspoň hodinu a pacient by ho mal absolvovať trikrát do týždňa najmä vo forme chôdze, severskej chôdze  do kopcov alebo na bicykli. Pri kombinácii aeróbneho a silového tréningu celkové doba cvičenia za týždeň by mala byť od 180 do 300 minút.

Akosa tam dostanete

Pacienti sa môžu prihlásiť a získať viac informácií priamo v Dome srdca, Bagarova 30, Martin.

Alebo telefonicky:

1) Na čísle 043/28 58 007 v týchto časoch:

  • pondelok 15,00 - 16,00 hod.
  • piatok 9,00 - 12,00 hod.

2) Na čísle 0911 867 370 v týchto časoch:

  • streda 13,00 - 17,00 hod.
  • piatok 13,00 - 17,00 hod.