Nemocnica uvádza, že tento stav ohrozuje prípravy na spustenie nového urgentného príjmu, ktorý by mal od septembra výrazne pomôcť pri zvládaní akútnych pacientov zo západnej časti hlavného mesta a priľahlých regiónov Záhoria po zatvorení urgentu v Malackách.

Nový urgentný príjem v Nemocnici Bory by mal ročne poskytnúť akútnu zdravotnú starostlivosť až 40-tisíc pacientom. Oddelenie je bránou pre pacientov v akútnom stave. Poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ale v mnohých prípadoch si zdravotný stav  vyžiada aj plánovanie následných operačných, respektíve hospitalizačných výkonov. Na Slovensku nie je nemocnica, ktorá by prevádzkovala urgentný príjem bez plnohodnotného zazmluvnenia svojej lôžkovej časti.

Nová nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť už v 39 odbornostiach a od spustenia prevádzky ošetrila vyše 20-tisíc pacientov. Na rozdiel od súkromných zdravotných poisťovní zmluva so štátnou zdravotnou poisťovňou pokrýva stále iba časť ambulantných a diagnostických výkonov.