Zmenu zdravotnej poisťovne môže klient urobiť raz do roka. Termín na podanie prihlášky je do 30. septembra. Keďže čas plynie rýchlo a mať dobrú zdravotnú poisťovňu nie je banalita, Dôvera podáva pomocnú ruku.

Predĺžené otváracie hodiny pobočiek

Aj v tomto roku môžete využiť predĺžené otváracie hodiny našich pobočiek v poslednom septembrovom týždni. V sobotu 30. septembra budú pobočky vo väčších mestách otvorené až do 18:00 hod.

Elektronická prihláška

Môžete ju využiť doslova do poslednej chvíle. Prihlášku môžeme akceptovať, ak ju podáte v sobotu 30. septembra do 23:59 hod. Vyplnenie a odoslanie online prihlášky trvá zhruba 3 minúty. Podpíšte ju jednoducho – digitálnym podpisom v zariadení s dotykovou obrazovkou (mobil alebo tablet). K prihláške treba pripojiť sken identifikačného dokladu

Pošta

Pri posielaní vyplnenej prihlášky poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom prevzatia. Tým musí byť 30. september. Ak sa teda rozhodnete poslať prihlášku poštou v posledný možný deň, je nutné odniesť ju na poštu osobne. Nezabudnite, že súčasťou prihlášky musí byť fotokópia identifikačného dokladu (občiansky preukaz). Druhá možnosť je nechať si overiť podpis na prihláške u notára.