Svetové štatistiky potvrdzujú jednoznačný nárast obezity, trpí ňou už 900 miliónov ľudí, čo je toľko isto ako ľudí trpiacich hladom. Relevantné dáta zo Slovenska chýbajú, ale ich absencia neznamená, že Slovensko problém s obezitou nemá.

„Dáta o pacientoch s obezitou, ktoré nám posielajú lekári, vôbec neodrážajú realitu. Za rok 2022 evidujeme len 8-tisíc takýchto poistencov. Ak by boli naše údaje pravdivé, tak Slovensko by malo najštíhlejších obyvateľov vo vyspelom svete, pretože z 5,5 milióna by malo obezitu len 25-tisíc ľudí. Čo je, samozrejme, nezmysel,“ skonštatoval Roman Mužik, manažér odboru strategického plánovania zdravotnej poisťovne Dôvera.

V roku 2060 bude podľa OECD na Slovensku žiť deväť z desiatich mužov a sedem z desiatich žien s (pre)obezitou. Ak by sa tento odhad naplnil, tak by ekonomické náklady štátu len v súvislosti s obezitou vzrástli na 18 miliárd eur. Pre porovnanie, rozpočet pre celé zdravotníctvo v roku 2023 je 8 miliárd eur.

Obezita je príčinou zvýšených nákladov z dôvodu častejšieho využívania zdravotnej starostlivosti, zvýšenej preskripcie liekov, častejšieho čerpania PN, nižšej produktivity práce, nižších daní a odvodov. Spôsobuje mnohé zdravotné komplikácie a znižuje kvalitu života. V 80 % prípadov môže za cukrovku 2. typu, v 55 % prípadov za vysoký krvný tlak a v 35 % prípadov za ischemickú chorobu srdca.

Náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou na pacienta s obezitou sú šesťkrát vyššie ako na pacienta s normálnou hmotnosťou. 

„Aby sa tento trend priberania aspoň zmiernil, ak už nie zastavil, je okrem prevencie dôležité cielene pomáhať ľuďom s obezitou znížiť ich hmotnosť,“ dodal Roman Mužik.
Slovenská obezitologická asociácia iniciovala a zorganizovala certifikované vzdelávanie  Praktické základy manažmentu pacientov s obezitou pre  lekárov, farmaceutov a zdravotné sestry.

„V súčasnosti takmer 60 % dospelej slovenskej populácie trpí preobezitou a obezitou. Ak tieto percentá premietneme do absolútnych čísel, tak je to obrovské množstvo dospelých osôb, ktorým musíme venovať patričnú odbornú pozornosť. Vzdelávanie členov multidisciplinárneho tímu venujúceho sa manažmentu pacientov s (pre)obezitou považujeme v tomto smere za rozhodujúce a kľúčové,“ pripomína doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, viceprezidentka Európskej asociácie pre štúdium obezity (EASO) pre stredoeurópsky región.

Dôvera sa rozhodla podporiť lekárov vo vzdelávaní a motivovať ich k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom s (pre)obezitou. Všeobecných lekárov pre dospelých a diabetológov z programu DôveraPomáha, ktorí získajú certifikát o úspešnom absolvovaní online vzdelávania a poskytnutú pacientovi s obezitou edukáciu, finančne zvýhodní.

Pacient môže využiť aj pomoc cez telefón. Zdravotná poisťovňa Dôvera od septembra rozšírila nemedicínske poradenstvo pre ľudí s nadváhou a obezitou na svojej telefonickej Linke pre zdravie.

Slovenská obezitologická asociácia prináša ako ďalší krok pomoci odborné telefonické poradenstvo prostredníctvom Linky obezity. „Cieľom Linky obezity je poskytnúť pomoc pacientom, ktorí sa dlhodobo trápia a odkladajú z rôznych dôvodov riešenie obezity a s ňou súvisiacich ďalších chronických ochorení. Na telefonickej linke budú k dispozícii reálni lekári - špecialisti z odboru obezitológie a diabetológie, ktorí berú obezitu ako vážne komplexné ochorenie. Pacient má jedinečnú možnosť skonzultovať svoj zdravotný stav. Lekári a odborníci na komplexný manažment obezity sa pokúsia pacienta presvedčiť, že návšteva lekára a následná liečba má zmysel. Na základe konzultácie posúdi odborník na linke, na koho sa môže pacient vo svojom okolí obrátiť. Ďalšie informácie nájde na www.linkaobezity.sk,“ dopĺňa docentka Ľubomíra Fábryová.

Všetko pod jednou strechou

Úspešné zvládnutie dlhodobej zmeny životného štýlu človeka s obezitou si vyžaduje komplexnú starostlivosť od vzdelaného lekára, cez podporu duševného zdravia,  až po možnosť zdravo sa stravovať a pravidelne sa hýbať. To všetko majú poistenci Dôvery k dispozícii.

„Bezplatnú odbornú pomoc nájdu na našej Linke pre zdravie a benefity pre duševné zdravie im pomôžu zvládnuť cestu za zdravím v psychickej pohode. Využiť môžu aj benefity na tvorbu

jedálnička podľa typu diagnózy či na nákup zdravých potravín.  Za zvýhodnenú cenu môžu získať vzdelávacie publikácie o viacerých ochoreniach, bezplatné tréningové plány a zľavnené štartovné na rôznych bežeckých podujatiach,“ uzavrel Roman Mužik.
Všetky benefity nájdu poistenci Dôvery na webe www.dovera.sk a dôveryhodné články, rozhovory s odborníkmi, tipy a rady pre zdravý život aj na webe AkoBuk.sk.