Ide o 240-tisíc ľudí, ktorým lekár určil diagnózu spojenú s duševným zdravím. Oproti roku 2019 je to viac o 37-tisíc ľudí, čo v percentách predstavuje nárast o 19 %. Avšak mnoho ľudí odborníka nevyhľadá a ostáva bez pomoci. 

Ženy vyhľadajú psychiatra častejšie ako muži

Už roky sledujeme, že pomoc psychiatra vyhľadáva viac žien, než mužov. Najčastejšie ide o ženy nad 40 rokov. Najväčší nárast v návštevách v roku 2022 však vidíme vo vekovej skupine mladistvých a žien po prahu dospelosti, teda medzi 15. a 19. rokom života.

Hoci zo štatistík horšie vychádzajú ženy, podľa lekárov sú v skutočnosti psychické problémy u mužov minimálne rovnako časté. Psychiatra ale vyhľadá máloktorý muž, svoje problémy sa snažia riešiť skôr u lekárov internistov, gastroenterológov či neurológov.  Ženy sa o svoje zdravie starajú zodpovednejšie, a preto aj skôr vyhľadajú pomoc psychiatra.

GrafNavstevy.png

Aj muži môžu plakať

Psychológovia upozorňujú, že výchova detí v duchu „chlapi nikdy neplačú“, môže v budúcnosti viesť u mužov k potláčaniu emócií. Po čase takíto muži prestanú vnímať svoje pocity, čo zvyšuje riziko vzniku porúch duševného zdravia. Navyše, muži často cítia spoločenský tlak a očakávania, že budú živiteľmi rodiny, zabezpečovateľmi jej potrieb a že v práci by mali byť na vedúcej pozícii. 

Zlyhanie v týchto úlohách môže spôsobiť stratu sebaúcty. Postupne sa im do duše môžu vkrádať pocity úzkosti, depresie. Tabuizovať tieto problémy je krátkozraké, namiesto toho treba vyhľadať odbornú pomoc.

Nárast spotreby antidepresív hlavne u dievčat

Po antidepresívach čoraz častejšie siahajú mladšie vekové skupiny, kde stúpla spotreba antidepresív o viac ako polovicu. Vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov dokonca až o 107 %. Najviac sa na tomto náraste podieľajú práve dievčatá a ženy.

Viaceré výskumy a odborníci vysvetľujú tento fakt pandémiou, ale aj vidia za ním aj plynulé pokračovanie trendu rastúcej spotreby antidepresív v posledných rokoch. Situácia je podobná aj v okolitých krajinách.

GrafAntidep.png

Ako sa lieči depresia?

Pri ľahkých depresiách pomáha psychoterapia. Jej online forma je rovnako účinná ako osobné stretnutie. Pri stredne ťažkých depresiách je už vhodné kombinovať psychoterapiu a farmakologickú liečbu. Ťažké depresívne stavy si už bez liekov ťažko poradia. Široké spektrum dostupných účinných a bezpečných antidepresív umožňuje ušiť liečbu pacientovi na mieru. Teda individuálne podľa jeho potrieb – ťažkostí, veku, sprievodných  ochorení. 

Ak je liečba správne nastavená, tak ju väčšinou nesprevádzajú závažnejšie nežiaduce účinky. Vedľajšie účinky antidepresív sa zvyknú objavovať len na začiatku liečby. Lieky začínajú fungovať do dvoch týždňov od začiatku ich užívania. Po 6 týždňoch už býva človek opäť zaradený do bežného života. V liečbe však treba vytrvať minimálne ďalších 6 až 8 mesiacov odvtedy, čo začne byť pacientovi dobre.

Pomoc vyhľadajte čo najskôr

V živote sa objaví mnoho ťažkostí a problémov. Tie, prirodzene, vyvolávajú neistotu, smútok, hnev, úzkosť. Ak tieto pocity pretrvávajú dva týždne a viac, dlhodobo ovplyvňujú výkon, vzťahy a prežívanie, už je potrebné vyhľadať odborníka. Vždy radšej skôr než neskoro. Pomocnú ruku radi online podajú odborníci na duševné zdravie zo združení Hedepy a ksebe.