V prvom rade chceme všetkých ubezpečiť, že podporujeme lepší prístup našich pacientov k čo najširšej inovatívnej, rozumej najmodernejšej, liečbe. Je to investícia do zdravia našej spoločnosti. Táto investícia však musí byť riadne finančne zabezpečená a nemôže fungovať iba na papieri či deklaratívne.

Jedna vec je zabezpečenie liečby pre pacientov, vec druhá je jej finančné krytie. Nikdy by sme si nedovolili dostať našich klientov do bezvýchodiskovej situácie, ako v prípade rodiny, ktorú zastupovalo Stredisko. Hoci sa mu podarilo predbežným opatrením súdu dosiahnuť podanie lieku, neskoršie rozhodnutie vyššieho súdu de facto znamená, že úhrada liečby bude vymáhaná od rodiny, keďže sa podľa medializovaných informácii javí, že štát i štátna zdravotná poisťovňa dávajú od tohto prípadu ruky preč.

Už v rámci kategorizačného procesu sme upozorňovali na to, že slovenskému zdravotníctvu chýbajú peniaze na to, aby si mohlo dovoliť hradiť tak drahú liečbu ako je v prípade lieku Zolgensma. Cenatoho lieku sa bežne pohybuje na úrovni dvoch miliónov eur, čím ho robí jeden z najdrahších liekov na svete. Rovnako na to upozorňujeme aj v našej námietke voči kategorizácii tohto lieku. Mimochodom, námietku podala aj zdravotná poisťovňa Union.

Podanie námietky je štandardnou súčasťou kategorizačného procesu a preto nás naozaj nikto nemôže obviňovať z tendenčného konania. Ako platca zdravotnej starostlivosti sme povinní sa ozvať, keď vidíme riziká a tie finančné tu rozhodne sú. Zaradenie Zolgensmy do zoznamu kategorizovaných liekov totiž nesprevádza adekvátny rozpočet.

Zdôrazňujeme, že sa nestaviame voči rozhodnutiu Ministerstva zdravotníctva o úhrade lieku, to zatiaľ nepadlo. Ak rozhodne, že Zolgensma bude zaradená medzi lieky bežne hradené zdravotnými poisťovňami, budeme to rešpektovať.

Ministerstvo zdravotníctva sa však zatiaľ podľa nás s otázkou zabezpečenia zdrojov na túto extrémne drahú liečbu vôbec nevysporiadalo. Nevzalo do úvahy finančnú situáciu zdravotných poisťovní. Nevidíme žiadnu záruku, že v rozpočtoch zdravotných poisťovní bude v budúcom roku dosť peňazí, pričom z pozície zdravotnej poisťovne nemáme žiadnu možnosť, ako zvýšiť naše zdroje. Povedzme si úprimne, v rozpočtoch nie je dosť peňazí ani na inú inovatívnu, no rádovo lacnejšiu liečbu, ktorá je v okolitých krajinách bežne hradená.

Poukazujeme aj na to, že v roku 2021 Ministerstvo zdravotníctva tento liek do zoznamu kategorizovaných liekov nezaradilo z dôvodu nedostatku finančných zdrojov v sektore verejného zdravotného poistenia. Bolo to v čase, keď celý sektor (všetky tri zdravotné poisťovne dokopy) vykazoval zisk 26 miliónov eur. Oproti tomu predstavovalo hospodárenie zdravotných poisťovní po prvom polroku 2023 stratu 146,5 milióna eur.

Na argument, že sektor bude do konca roka dofinancovaný tak, aby zdravotné poisťovne znížili svoje straty odpovedáme, že ide len o nutné minimum, o ktorom sme sa navyše dozvedeli na poslednú chvíľu. Nevytvára sa tu žiadny priestor na rozvoj zdravotníctva a už vôbec nevieme, ako bude vyzerať zdravotnícky rozpočet na rok 2024 a to aj v kontexte potrebných úsporných opatrení na strane štátu či potrebných investícií v iných oblastiach štátu – napr. bezpečnosti.

Zhrňme si to. Nebude liek Zolgensma dostupný z dôvodu vašich námietok? V tejto chvíli to tak nie je, proces kategorizácie zatiaľ neskončil, musíme si počkať na jeho závery.

Znamená to, že liečbu týmto liekom nemôžu poisťovne zaplatiť? Nie, pretože v súčasnosti je možná úhrada lieku na základe udelenia výnimky od zdravotnej poisťovne za podmienky, že má dostatok financií na zabezpečenie svojich záväzkov v rámci verejného zdravotného poistenia. Na základe udelenia výnimky sme uhradili tento liek našej poistenke v minulom roku. V roku 2020 sme nášmu poistencovi prispeli do zbierky na nákup lieku sumou takmer 500 tisíc eur a uhradili náklady súvisiace s podaním lieku v zahraničí. Žiadosť o úhradu Zolgesmy v tomto roku sme však z dôvodu zlej finančnej situácie už vyhovieť nemohli.

Odpoveď na otázku, čo je potrebné, aby pacienti na Slovensku mali nárok na úhradu Zolgesmy a ďalších inovatívnych liekov je jednoduchá. Slovensko je na chvoste vo výške výdavkov na zdravotníctvo nie len v európskom meradle, ale napr. aj v porovnaní s Českou republikou. Ak chceme, aby naši pacienti mali prístupnú inovatívnu liečbu ako pacienti v iných európskych krajinách, je potrebné zvýšiť finančné zdroje v zdravotníctve.

Ako na to? Stačí, aby od 1.1.2024 vláda SR vypočula volanie zdravotníkov a pacientov a nastavila platbu za poistenca štátu tak, aby zodpovedala výške 6,5% priemernej mzdy. Týmto krokom sa odstráni nepomer, keď Slovensko po prepočítaní na počet poistencov má až o 2 mld. € ročne menej ako Česká republika.