Zo starých nemocničných priestorov sa za niekoľko mesiacov podarilo vytvoriť atraktívne a viacúčelové pracovisko, ktoré nemá na Slovensku obdobu. Pacientky sem dochádzajú každý deň po tom, ako absolvovali akútnu liečbu.

Práve to je úlohou stacionára. Tráviť čas v kruhu svojich rovesníkov pod dohľadom lekárov a odborníkov, a tak sa postupne a čo najprirodzenejšie vrátiť do bežného života.

Na slásnostnom odovzdaní stacionára nechýbala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Peter Bartoň.


Súčasťou stacionára sú terapeutické miestnosti, dielne, spoločenský priestor aj kuchyňa, v ktorej sa pacienti spoločne učia pripravovať si zdravé jedlo. Vďaka dobudovaniu najnovšej časti - vonkajšieho altánku a zádveria môžu pri terapiách viac využívať aj vonkajší priestor v okolí nemocnice.