Preddavok na rok 2024, ktorý sme vám oznámili v súvislosti s ročným zúčtovaním poistného za rok 2022, sa bude po tejto úprave sadzieb meniť. Novú výšku preddavku si môžete vypočítať v našej kalkulačke

Preddavok v novej výške je potrebné uhradiť do 8. februára 2024.

Nové sadzby odvodov na zdravotné poistenie:

  • 15 % pre SZČO a samoplatiteľa bez zdravotného postihnutia (pôvodne 14 %)

  • 7,5 % pre SZČO a samoplatiteľa so zdravotným postihnutím (pôvodne 7 %)

  • 11 % pre zamestnávateľov za zamestnancov bez zdravotného postihnutia (pôvodne 10 %)

  • 5,5 % pre zamestnávateľov za zamestnancov so zdravotným postihnutím (pôvodne 5 %)

  • 15 % pre poistencov bez zdravotného postihnutia z príjmov k kapitálového majetku a ostatných príjmov (pôvodne 14 %)

  • 7,5 % pre poistencov so zdravotným postihnutím z príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov (pôvodne 7 %)

Zmena pre SZČO a samoplatiteľov:

Za január 2024 je minimálny preddavok na mesiac v sume 97,80 €; pre zdravotne postihnutú osobu 48,90 € (pozn.: zníženú sumu môže platiť osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac).

Zmena pre zamestnávateľov:

Novú sadzbu (11 % + 4 %, resp. 5,5 % + 2 %) použite pri výpočte a vykázaní preddavku z príjmu za január 2024, ktorý budete vyplácať vo februári 2024.

Za december 2023 použite ešte pôvodné sadzby (t. j. 10 % + 4 %, resp. 5 % + 2 %).

Zmena pre poistencov s príjmami kapitálovými a ostatnými:

Poistencom s príjmami z kapitálového majetku a z ostatných príjmov nová sadzba (15 %, resp. 7,5 % pre zdravotne postihnutých) sa uplatní vo výpočte v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2024, ktoré budeme vykonávať budúci rok do septembra 2025.

Nové sadzby platia od 1. januára 2024 do 31. decembra 2027.