Zneužívanie postavenia

R. Bláhová účelovo vytvára dojem svojej nenahraditeľnosti. Stavia sa do pozície, že ona jediná dokáže zabrániť tomu, aby si skupina Penta z Dôvery vyplatila nerozdelený zisk vo výške 176 mil. eur. Túto svoju špekuláciu nijako nedokladá, neuvádza žiadne dôkazy, ani argumenty.

Jej tvrdenia sú hrubým zavádzaním verejnosti. Potvrdzujú, že R.Bláhová zneužíva svoju pracovné postavenie na prekrúcanie platnej legislatívy a šírenie nenávisti voči súkromným investorom v zdravotníctve, ktorých systematicky šikanuje.

V právnom štáte si môže legitímne vyplatiť nerozdelený zisk každá legálne fungujúca firma. K takémuto kroku nepotrebuje ani Dôvera, a ani Penta súhlas R. Bláhovej.

Vzhľadom na stav, v akom sa nachádza slovenské zdravotníctvo a jeho financovanie, skupina Penta takýto krok neplánovala, a ani neplánuje. Zotrvanie či odvolanie R. Bláhovej z postu predsedníčky ÚDZS na rozhodovanie a kroky skupiny Penta nemajú žiadny vplyv.

Neodborne a politicky

Renáta Bláhová ďalej sama seba prezentuje ako odborníka a garanta nestranného pôsobenia ÚDZS. Ignoruje pritom fakt, že do tejto funkcie nebola vymenovaná ako odborník na základe výberového procesu.

Na post predsedu ÚDZS bol pritom vybraný iný kandidát spĺňajúci všetky odborné kompetencie, avšak vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí vo vláde Igora Matoviča sa rozhodol pre politickú nomináciu. Pri vymenovaní R. Bláhovej za predsedníčku ÚDZS M. Krajčí a I. Matovič ignorovali platnú legislatívu, nakoľko R. Bláhová nespĺňala kvalifikačné predpoklady, keďže nemala dostatočnú prax z oblasti zdravotného poistenia, v oblasti práva, v oblasti finančného trhu alebo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Predseda ÚDZS má byť odborná autorita, rozumieť zdravotníctvu a mať v ňom autoritu, pričom R. Bláhová sa sama vyjadrila, že „keď prišla na ÚDZS o zdravotníctve nič nevedela“. Aj z toho dôvodu pravdepodobne R. Bláhová odmietala podporiť dofinancovanie slovenského zdravotníctva, ktoré bolo nevyhnutným predpokladom pre zabránenie kolapsu v sektore.

Pod vedením R. Bláhovej sa ÚDZS nespráva ako nezávislý orgán verejnej moci, ale ako subjekt, ktorý predkladá verejnosti nepravdivé informácie výhradne v neprospech ZP Dôvery a skupiny Penta, čo nepriamo priznal aj Miroslav Beblavý, ktorý k pôsobeniu R. Bláhovej uviedol: „Do vedenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý reguluje poistenie, dosadilo OĽaNO kritičku a oponentku Penty Renátu Bláhovú.“

Nezákonne

Počas svojho pôsobenia na čele úradu sa R. Bláhová opakovane dopúšťala najmä voči Dôvere nezákonných krokov, čím zasahovala do slobodnej súťaže na trhu verejného zdravotného poistenia. Napríklad protizákonne získavala informácie týkajúce sa Dôvery z prostredia Finančnej správy SR, ktoré následne prezentovala skresľujúcim a účelovým spôsobom.

Nezákonne a účelovo ovplyvňovala tvorbu a pripomienkovanie vyjadrenia odboru daňovej metodiky Finančného riaditeľstva SR zo dňa 19. augusta 2020 spôsobom, na základe ktorého došlo k vydaniu protiprávneho aktu štátneho orgánu a následnému protiprávnemu postupu štátnych orgánov. Voči týmto krokom sa Dôvera bráni legitímnymi právnymi krokmi, o čom sme opakovane verejne informovali:

Aktivity proti Dôvere a Pente sa zo strany ÚDZS stupňovali a to napriek tomu, že štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa opakovane tvorila straty a priblížila sa k bankrotu a nútenej správe. Nemožno opomenúť ani opakované zadlžovanie štátnych nemocníc. Pozornosť ÚDZS sa pri týchto témach ani len nepriblížila pozornosti, ktorú úrad venoval ZP Dôvera, či skupine Penta.

Zdravý zisk, nezdravá strata

Hospodárenie zdravotnej poisťovne Dôvera podlieha prísnej regulácii a kontrole nielen zo strany štátu, ale aj zo strany audítorských spoločností. Popredné audítorské spoločnosti opakovane odobrili správnosť hospodárenia a postupu poisťovne pri nakladaní so zverenými finančnými prostriedkami.

Každý subjekt, ktorý v zdravotníctve pôsobí, má záujem dosahovať zo svojej činnosti primeraný zisk. Opakom zisku je strata, ktorá nie je zdravým ukazovateľom. Dosahovanie zisku v zdravotníctve považujeme za zdravý a žiadaný jav.

Dôvera dosahuje dlhodobo maržu na úrovni 1 - 2 %, čo je veľmi nízka marža vzhľadom na celú škálu činností a rizík, ktoré poisťovňa nesie. Svojou činnosťou najmä v podobe inovácií v prospech pacientov či elektronizáciou zdravotníctva šetrí Dôvera verejnému zdravotníctvu desiatky až stovky miliónov eur ročne.

Investície do zdravotníctva

Z celkovej výšky investícií, ktoré skupina Penta investovala do slovenského zdravotníctva, je zrejmé, že zisky, ktoré dosiahla zo ZP Dôvera, dávno reinvestovala späť v prospech slovenských pacientov a poistencov.

Aj vďaka týmto investíciám sme mohli vybudovať nové nemocnice (Nemocnica Bory, Nemocnica Michalovce), rekonštruovať a modernizovať naše zdravotnícke zariadenia, skvalitňovať dostupnosť a efektívnosť liečby, prinášať inovácie, ktoré zachraňujú životy, či skracovať čakacie lehoty.