Zo štatistík našej zdravotnej poisťovne vyplýva, že ženy nad 40 rokov prevládajú medzi pacientami psychiatrických ambulancií.

Aj na spotrebe antidepresív, ktorá za posledné roky aj na Slovensku dramaticky stúpa, majú najväčší podiel práve ženy.

Alarmujúce je, že po týchto preparátoch siahajú už aj dievčatá. U mladých žien vo veku 15 až 19 rokov stúpla vlani spotreba antidepresív v porovnaní s rokom 2019 o neuveriteľných 180 percent.

Zdravotná poisťovňa Dôvera ponúka svojim poistencom a poistenkám sériu benefitov na podporu duševného zdravia.

Apka aj samodiagnostika

Štatistiky Dôvery ukazujú, že práve ženy v produktívnom veku častejšie siahnu po rôznych podporných formách pomoci v oblasti duševného zdravia.

Mobilnú aplikáciu VOS, ktorá pomáha pri budovaní duševnej rovnováhy, využilo už viac ako 6.000 poistencov a poisteniek Dôvery v priemernom veku 32 rokov, medzi ktorými bolo 58 percent žien.

Aj samodiagnostický nástroj pre duševné zdravie, ktorý Dôvera ponúka od konca januára, zatiaľ využívajú najmä ženy. Za prvý mesiac od jeho spustenia tvorili o málo viac ako tri štvrtiny (76 percent) tých, ktorí sa snažili identifikovať svoj duševný problém prostredníctvom tohto nástroja. Príznaky duševnej nepohody si otestovali najmä ženy od 30 do 44 rokov.

Mýtus krásy

Terapeutka Monika Rusnáková z Dôvery upozorňuje, že za duševnou nepohodou žien a dievčat možno vidieť aj vplyv nežiaducich predsudkov, podľa ktorých je krásny len určitý typ telesného vzhľadu.

„Mýtus krásy je významným socio-kultúrnym rizikovým faktorom pre vznik porúch príjmu potravy. Neprimeraný tlak spoločnosti na vonkajší vzhľad ohrozuje najmä ženy, a to naprieč vekovými skupinami,“ upozorňuje Monika Rusnáková pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

A čísla?

Tie hovoria jasnou rečou.

V roku 2021 pribudlo na Slovensku 449 ľudí s diagnózou porucha príjmu potravy. Tipli by ste si, koľko medzi nimi bolo žien?

Drvivá väčšina. S touto diagnózou odchádzalo z ambulancie lekára v spomínanom roku 400 žien a dievčat.

„Neprimeraný tlak na výzor však výrazne ohrozuje aj samotnú duševnú pohodu žien. Je namieste postaviť sa tomuto tlaku, ktorý nás mylne presviedča, že takto to má byť. Každá z nás si môže uvedomiť tieto vplyvy a upozorniť na ich nežiaduce dôsledky spôsobom, aký je jej blízky," pokračuje Monika Rusnáková.

Náš tip:

Ak je šport vašou cestou k lepšej nálade (alebo pracujete na tom, aby sa ním stal), dobré rady, ako sa rozhýbať, nájdete na portáli akobuk.sk.