Celkové hodnotenie sa zlepšilo z priemernej známky 1,54 v roku 2022 na 1,46 v roku 2023 a po prvý raz za posledných 10 rokov sa tak dostalo pod hodnotu 1,5. Veľmi dobré hodnotenie takzvaných hotelových služieb sme zaznamenali v detských nemocniciach najmä v Banskej Bystrici a v Košiciach.

„Víťazom kategórie všeobecných nemocníc je Hornooravská nemocnica v Trstenej. Počas posledných 10 rokov sa ani raz nezmestila do prvej desiatky, no v poslednom hodnotení vystrelila o 21 miest, čím jej patrí aj titul Skokan roka,“ povedal Marian Faktor, člen predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera s tým, že táto nemocnica masívne investovala do rekonštrukcie priestorov a je aj dostatočne personálne vybavená. 

V aktuálnom rebríčku sme vyhodnotili takmer 9000 vyplnených dotazníkov. Najlepšie hodnotené zariadenia boli v Žilinskom a Prešovskom kraji, z hľadiska odbornosti boli najlepšie hodnotené onkológia v gynekológii a onkológia v ortopédii.

Ako už býva zvykom, muži hodnotia hospitalizácie v priemere lepšími známkami ako ženy, mladší pacienti sú prísnejší ako starší, a najhoršie známky dostávajú nemocnice za stravu.

Kompletné poradie nájdete tu.

Obzreli sme aj do minulosti, aby sme videli, ktoré zariadenia patria medzi stálice z pohľadu spokojnosti pacientov. Sú medzi nimi Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku, Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici, Univerzitná nemocnice sv. Michala a Onkologický ústav sv. Alžbety.

 Najlepšie hodnotené nemocnice 2014 - 2023

kategória
nemocnica
1.
miesto
2. miesto
3.
miesto
fakultné a univerzitné
 Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku
ostatné nemocnice
 Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici
špecializované nemocnice
 Onkologický ústav sv. Alžbety
všeobecné nemocnice
Univerzitná nemocnica sv. Michala