V Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok sa na základe rozhodnutia ministerstva zdravotníctva z 15.1.2024 mení finančný limit pre druhý a tretí stupeň inkontinencie nasledovne:

  • pre II. stupeň inkontinencie - 5,00 eur na mesiac
  • pre III. stupeň inkontinencie - 59,73 eur na mesiac

Menia sa aj podmienky predpisovania niektorých pomôcok pri II. stupni inkontinencie. Od apríla už lekár nemôže predpisovať pomôcky z podskupín B2.2 - Vkladacie plienky a B4 - Fixačné nohavičky. Pre II. stupeň inkontinencie môže predpisovať len inkontinenčné pomôcky z podskupiny B1.1 a B.2.1.

Pre III. stupeň inkontinencie môže predpisovať pomôcky z podskupín B1.2; B2.2; B3.1; B3.2; B4 a B5.

Zároveň pre všetky výdaje inkontinenčných pomôcok od 1.4.2024 v lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok platia nové finančné limity, bez ohľadu na to, kedy bol predpis vytvorený. A to  aj pre opakované predpisy vytvorené pred 1.4.2024.

V prípade, že už máte vystavený opakovaný predpis na pomôcky z podskupiny B2.2 alebo B4 pre II. stupeň inkontinencie, ktoré nie je možné vydať po 1.4.2024, kontaktujte predpisujúceho lekára, ktorý elektronický predpis zneplatní a vystaví vám nový predpis v súlade s rozhodnutím MZ SR.

Zo strany zdravotnej poisťovne, žiaľ, nie je možné kompenzovať znížený finančný limit schválením výnimky.