Kalkulačka pre SZČO: Koľko zaplatíte v roku 2019?

Ste SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) a neviete akú sumu odvádzať na verejné zdravotné poistenie? Vyplňte údaje nižšie a my vám výšku vašich preddavkov vypočítame.

Výpočet preddavku na poistné je informatívny. Ak sa zmení niektorá z veličín, je potrebné výšku preddavku prepočítať.


Prvýkrát túto sumu zaplatíte za január 2019, a to najneskôr 8. februára 2019.

Prvé štyri polia sú povinné. Výpočet je informatívny, ak sa zmení niektorá z veličín, výšku preddavku treba prepočítať.

mes.
%

Pre SZČO výška preddavku je najmenej 66,78 €

V roku 2019 zaplatím každý mesiac