Vyplýva to z výsledkov programu DôveraPomáha diabetikom, ktorý sme vyhodnotili po šiestich rokoch od jeho spustenia.

 • Pacientom s diabetom sa zlepšili klinické parametre –  56% diabetikov v programe si zachovalo alebo zlepšilo hodnotu glykémie nalačno a 57% si zlepšilo glykémiu po jedle. Zlepšil sa im aj krvný tlak, lipidy a BMI index.
 • Spolu schudli už takmer 8 ton. Z toho takmer dve tretiny pacientov v programe schudli po 5 kilogramov.
 • Pacienti majú hlbšie vedomosti o cukrovke – lepšie rozumejú svojej chorobe a vedia ju mať viac pod kontrolou.
 • Edukovaní pacienti sú menej často v nemocnici. Ak sa do nej aj dostanú, tak v nej pobudnú kratšie ako needukovaní.
 • Program pozitívne hodnotia všetci lekári diabetológovia z programu – odporučili by ho aj svojmu príbuznému, ak by trpel cukrovkou. 

Pacient a jeho rodina majú bezplatný prístup k nemedicínskemu poradenstvu a k vzdelávaniu podľa  individuálnych problémov a potrieb. Program rozvíja jeho znalosti, zručnosti a schopnosti a tým mu pomáha zlepšiť zdravotný stav. Ako u novo diagnostikovaného pacienta s prediabetom alebo diabetom, tak aj u pacienta s už rozvinutým diabetom.

Výhody pre vás, ak má váš pacient vlastného edukátora:

 • Získate fundovaného spojenca v liečbe pacienta.
 • Edukátorka posilňuje vašu medicínsku rolu lekára. V konverzácii s pacientom kladie dôraz na dodržiavania ordinovanej liečby.
 • Opakovane odovzdáva nemedicínske poznatky pacientovi namiesto vás tak, aby si ich pacient zapamätal a začal uplatňovať.
 • Vzdelávanie edukátorkou môže u vás znížiť riziko syndrómu vyhorenia v prípade frustrácie z neuspokojivých výsledkov pacientov. Táto záťaž je následne delená medzi lekára a edukátora.
 • Edukátorka používa jazyk, ktorému pacient lepšie rozumie.

Prvým krokom pre využitie výhod DôveraPomáha diabetikom je registrácia pacienta (od 18. rokov) do programu. Následne môže využívať tieto bezplatné služby:

Vzdelávanie o diabete cez telefón

Skúsená edukátorka vašim pacientom radí, ako riešiť nemedicínske problémy, ktoré môžu byť  prekážkou v zlepšení metabolickej kompenzácie. Edukácie sú tematicky rozdelené podľa jednotlivých typov diabetu. Jedno vzdelávanie trvá 45 minút. Celý cyklus vzdelávania pozostáva z troch telefonických edukácií. Po ňom pokračuje monitoring v podobe kontrolných telefonátov (kontinuálna edukácia a práca s pacientom). Na ne nadväzujú edukácie po roku a po dvoch rokoch. 

dpd do nl.png

Nemedicínske poradenstvo cez telefón – Dialinka

Je určené dospelým pacientom s diabetom a ich rodinným príslušníkom. Nemedicínske rady o cukrovke získajú v pracovných dňoch od 8:30 do 12:00 a od 12:30 do 15:30 hod na telefónnom čísle 0850 850 888, voľba 2. Poradenstvo je bezplatné, platí sa len cena hovoru.

Cvičenie s aplikáciou BodyFix.io

Aplikácia obsahuje jednoduché cvičenia na každý deň vhodné pre pacientov s diabetom 1. a 2. typu.

Ako sa dospelý pacient prihlási do programu?

 • Najjednoduchšou cestou je zavolať na Dialinku 0850 850 888, voľba 2, kde edukátorka pacientovi s diabetom vysvetlí postup registrácie.
 • Registrovať sa pacient môže aj sám vo svojej Elektronickej pobočke Dôvery. Tu udelí súhlas s názvom DôveraPomáha. Následne ho telefonicky kontaktuje edukátorka.  
 • Ďalšie formy registrácie sú uvedené tu.

Výhody pre lekárov diabetológov a ich pacientov

Vybraní lekári, ktorí sa zapojili do programu, testujú inovatívne nástroje liečby. Napríklad liečbu formou NFI protokolu či cez aplikáciu Vitadio. V prípade, že je pacient členom programu a jeho diabetológ spolupracuje pri testovaní vybraného nástroja liečby, môže ho po splnení parametrov výberu využívať aj jeho pacient. 

 • stravovanie podľa NFI protokolu – individualizovaný stravovací plán vyskladaný výlučne z rastlinnej stravy po dobu až do 26 týždňov s potrebnou úpravou liečby na strane diabetológa
 • digitálny poradca Vitadio – interaktívna aplikácia, ktorá učí pacienta upraviť jeho stravovacie návyky a životosprávu

Oba inovatívne prístupy má pacient k dispozícii zdarma. Spolupracujúceho lekára za testovanie týchto inovatívnych nástrojov extra odmeňujeme.

Viac o výhodách pre lekárov zapojených do programu DôveraPomáha diabetikom nájdete tu.