Dôvera financuje v prvom rade akútne prípady. Následne vyčleňujeme peniaze na odkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorú financujeme priebežne. Nemocniciam nedávame limity. Zaplatíme im za každého pacienta, ktorého hospitalizujú v súlade s platnou legislatívou a zmluvou.