Prvá platba

 • Prvýkrát budete platiť až nasledujúci mesiac po tom, ako ste sa stali samoplatiteľom. 
  • Napríklad ak sa stanete samoplatiteľom 10. marca 2024, za marec 2024 zaplatíte do 8. apríla 2024.
 • Výšku platby dostanete od nás v notifikácii (SMS alebo e-mail).
 • Začiatkom mesiaca ju nájdete aj v elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii Dôvera.
 • Platiť budete za obdobie, odkedy ste sa stali samoplatiteľom.
 • Ak budete samoplatiteľom celý mesiac, je potrebné zaplatiť 97,80 .
 • Ak budete samoplatiteľom iba časť mesiaca, budete platiť iba za príslušný počet dní.
  • (Napr. ak budete samoplatiteľom 10 dní v marci 2024, sumu vypočítate takto: 97,80 € / 31 dní mesiaca x 10 dní).

Ďalšie platby

 • Výška mesačného poistného na rok 2024 je stanovená na sumu 97,80 € (samoplatiteľ so zdravotným postihnutím platí 48,90 €).
 • Presnú výšku nájdete vždy v elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii.
 • Poistné sa platí do 8. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.
 • Keďže sa výška platby opakuje, odporúčame nastaviť si trvalý platobný príkaz v banke.
 • Každý mesiac vám pošleme notifikáciu.

Údaje k správnej identifikácii platby

IBAN
SK49 8180 0000 0070 0046 4464
Variabilný symbol
vaše rodné číslo
Konštantný symbol
3558
Špecifický  symbol
Špecifický symbol v tvare MMRRRR (MM = mesiac, RRRR = rok, za ktorý platíte) uvádzajte len vtedy, ak meškáte s úhradou za predchádzajúci mesiac .

Ak sa vaša situácia zmení a začne za vás platiť poistné zamestnávateľ alebo štát, nemusíte nám to hlásiť. Zmenu si môžete následne skontrolovať v mobilnej aplikácii Dôvera v časti Moji platitelia.

Viac informácií pre samoplatiteľov nájdete na tejto stránke.