Prvá platba

  • Prvýkrát budete platiť až ďalší mesiac po tom, ako ste sa stali samoplatiteľom.
  • Výšku platby dostanete od nás v notifikácii alebo si ju nájdete začiatkom mesiaca v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikáci Dôvera.
  • Platiť budete za obdobie, odkedy ste sa stali samoplatiteľom. Ak budete samoplatiteľom iba časť mesiaca, budete platiť iba za príslušný počet dní (napr. ak budete samoplatiteľom 10 dní v marci 2021, sumu vypočítate takto: 76,44 € / 31 dní mesiaca x 10 dní). Ak budete samoplatiteľom celý mesiac, je potrebné zaplatiť 76,44 €.

Zaplatiť treba do 8. dňa v mesiaci

IBAN
SK49 8180 0000 0070 0046 4464
Variabilný symbol
vaše rodné číslo
Špecifický symbolv tvare MMRRRR, pričom MM je mesiac a RRRR rok, za ktorý platíte
Konštantný symbol Potrebné uvádzať vtedy, ak platbu nestihnete uhradiť do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.
3558

Ďalšie platby

  • Výška mesačného poistného na rok 2021 je stanovená 76,44 € (samoplatiteľ so zdravotným postihnutím platí 38,22 €). Presnú výšku nájdete vždy v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii
  • Každý mesiac vám pošleme notifikáciu
  • Keďže sa výška platby opakuje, odporúčame nastaviť si trvalý platobný príkaz v internet bankingu
IBAN
SK49 8180 0000 0070 0046 4464
Variabilný symbol
vaše rodné číslo
Špecifický symbol
v tvare MMRRRR, pričom MM je mesiac a RRRR rok, za ktorý platíte
Konštantný symbol
Špecifický symbol uvádzajte vtedy, ak nestihnete úhradu poslať do 8. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.
3558

Ak sa vaša situácia zmení a začne za vás platiť poistné zamestnávateľ alebo štát, nemusíte nám to hlásiť, dozvieme sa to automaticky. Môžete si to následne skontrolovať v aplikácii v časti Moji platitelia.

Viac informácií pre samoplatiteľov nájdete na tejto stránke.