• nie je zamestnanec, za ktorého platí zamestnávateľ
  • nie je samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá si platí poistné zo svojich príjmov z podnikania
  • nie je poistencom štátu, za ktorého platí poistné štát - napr. študent, uchádzač o zamestnanie, dôchodca, osoba na materskej alebo rodičovskom príspevku a pod.

Samoplatiteľ si sám platí preddavok na poistné:

  • pravidelne mesačne
  • najmenej v povinnej minimálnej sume určenej zákonom (v roku 2024 je to suma 97,80 €)
  • do 8. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac (napr. za september najneskôr do 8. októbra)

Samoplatiteľ sa musí na zdravotné poistenie prihlásiť

Ako nám môžete oznámiť, že ste sa stali samoplatiteľom?

Boli ste v minulosti samoplatiteľom? Overte si, či ste nám to nezabudli nahlásiť.