Senica

Bezplatné Wifi pripojenie
Bezbarierový prístup

Otváracie hodiny

Zatvorené 23. 4. 2024 od 08:00 do 15:30
Pondelok: 08:00-12:00 a 13:00-16:00
Utorok: 08:00-12:00 a 13:00-15:30
Streda: 08:00-12:00 a 13:00-16:30
Štvrtok: 08:00-12:00 a 13:00-16:00
Piatok: zatvorené
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Adresa

Map-pin icon Hviezdoslavova 2556/63, Senica


Ako nás nájdete

Ak sa k nám vyberiete pešo, na svetelnej križovatke na Námestí oslobodenia odbočte smerom na Kúty. Po ľavej strane sa nachádza budova Eurodom. Pokračujte cez parkovisko rovno popri UniCredit banke. Asi 5 minút od križovatky sa po ľavej strane nachádza terasa, kde nás nájdete podľa loga.

Ak pôjdete autom, zaparkovať môžete pri hlavnej ceste alebo na platených parkoviskách. Najbližšie sú pri OD Eurodom a pri Coop Jednote na Robotníckej ulici.

BeFunky_barierless.jpgPobočka má zabezpečený bezbariérový prístup.


Agenda pobočky

Poistenci môžu:

 • Podať si prihlášku pri zmene zdravotnej poisťovne
 • Podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (pri narodení dieťaťa alebo príchode zo zahraničia)
 • Prevziať Baby box
 • Získať informácie o našich službách a výhodách pre poistencov
 • Požiadať o vystavenie preukazu poistenca kombinovaného s Európskym preukazom zdravotného poistenia alebo Náhradného certifikátu k Európskemu preukazu zdravotného poistenia
 • Požiadať o aktivovanie služby elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta).
 • Odovzdať rôzne potvrdenia, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti (napr. o kúpele, zdravotné pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí)
 • Prevziať si vitamíny pre bezpríspevkových darcov krvi
 • Požiadať o vysvetlenie nejasností v registri poistencov a platiteľov, dlhov a upomienok, EÚ a iných formulárov, zmenu osobných údajov
 • Požiadať o výpis zo zdravotnej karty poistenca

Platitelia môžu:

 • Odovzdať mesačné výkazy, hromadné oznámenia, registračné listy a rôzne potvrdenia
 • Vyzdvihnúť si rôzne potvrdenia a dostať informácie o svojich dlhoch
 • Vybaviť zmenu osobných údajov, nejasnosti v registri platiteľov
 • Požiadať o aktivovanie služby elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)

Poskytovatelia môžu:

 • Požiadať o aktivovanie služby elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)