Pobočka Pezinok

Otváracie hodiny

Zatvorené od 4. 3. 2024 08:00 do 6. 3. 2024 17:00
Zatvorené 2. 4. 2024 od 08:00 do 16:00
Zatvorené 30. 10. 2024 od 08:00 do 16:00
Pondelok: 08:00-12:00 a 13:00-15:00
Utorok: 08:00-12:00 a 13:00-15:00
Streda: 08:00-12:00 a 13:00-15:00
Štvrtok: zatvorené
Piatok: zatvorené
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Adresa

Map-pin icon Moyzesova 2, Pezinok

Ako k nám prídete

Pobočka sa nachádza pri vlakovej stanici v šedej 5-poschodovej budove s nápisom ALLIANZ. V budove sídli aj úrad práce aj daňový úrad.

Agenda pobočky

Poistenci môžu:

 • Podať si prihlášku pri zmene zdravotnej poisťovne
 • Podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (pri narodení dieťaťa alebo príchode zo zahraničia)
 • Prevziať Baby kufrík
 • Získať informácie o našich službách a výhodách pre poistencov
 • Požiadať o vystavenie preukazu poistenca kombinovaného s Európskym preukazom zdravotného poistenia, alebo Náhradného certifikátu k Európskemu preukazu zdravotného poistenia
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)
 • Odovzdať rôzne potvrdenia, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti, (napr. o kúpele, zdravotné pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí)
 • Prevziať si vitamíny pre bezpríspevkových darcov krvi
 • Požiadať o vysvetlenie nejasnosti v registri poistencov a platiteľov, dlhov a upomienok, EÚ a iných formulárov, zmenu osobných údajov
 • Požiadať o výpis zo zdravotnej karty poistenca

Platitelia môžu:

 • Odovzdať mesačné výkazy, hromadné oznámenia, registračné listy a rôzne potvrdenia
 • Vyzdvihnúť si rôzne potvrdenia a dostať informácie o svojich dlhoch
 • Vybaviť zmenu osobných údajov, nejasnosti v registri platiteľov
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)

Poskytovatelia môžu:

 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)