Vrátime vám za lieky až 300 eur

Výhoda 200+200 je našim poistencom dobré známa. Vďaka nej môžu získať späť doplatky za lieky a dietetické potraviny až do výšky 200 eur. Mnohí tento limit už vyčerpali. Preto každému z rodiny - deťom, mamičkám aj oteckom poisteným v Dôvere poskytneme možnosť získať späť ďalších 100 eur. Výhoda 200+200 sa od 1. januára 2021 zmení na 300+300 a umožní našim poistencom získať späť doplatky za lieky a dietetické potraviny až do výšky 300 eur.

Vrátime vám za lieky až 300 eur

Ako prebieha vrátenie doplatkov?

Doplatky za lieky na predpis vám vrátime bankovým prevodom priamo na váš účet. Žiadosť o vrátenie doplatku treba podať cez mobilnú aplikáciu Dôvera alebo cez vašu Elektronickú pobočku . Preplácame však iba sumu vyššiu ako 3 eurá.
Informácie o liekoch a dietetických potravinách sa k nám do poisťovne dostanú s niekoľkotýždňovým odstupom, preto vám môžeme vrátiť doplatky s posunom 4 až 6 týždňov.

Ako požiadať o vrátenie doplatkov?

1
2

V Elektronickej pobočke na úvodnej stránke vpravo nájdite časť Moje deti a doplatky. Ak ste prihlásený cez konto svojho dieťaťa, časť má názov Moje doplatky. Ak používate Mobilnú aplikáciu, v menu nájdite položku Môj profil.

3

V položke Na preplatenie si môžete pozrieť sumu, na ktorú máte nárok. V mobilnej aplikácii má táto položka názov Doplatky za lieky.

4

Žiadosť o vrátenie doplatku stačí odoslať kliknutím na Preplatiť.

5

Žiadosť spracujeme do 5 pracovných dní. Ihneď po jej schválení odošleme peniaze priamo na váš účet.

Kedy môžete požiadať o vrátenie doplatkov?

Nárok na preplatenie doplatkov máte, ak ste:
  • rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa/detí (do 18. roku života) poisteného/ných v Dôvere. Ak ste naším poistencom vy aj vaše dieťa (deti), prípadne druhý rodič, máte právo na vrátenie doplatkov za každého z vás až do výšky 200 eur, od 1. januára 2021 to bude až do 300 eur. Spolu pri štvorčlennej rodine teda až do výšky 800 eur, resp. od 1. januára 2021 až do 1200 eur. Ak je naším poistencom len vaše dieťa (deti), vrátime doplatky len jemu/im.
  • sebe alebo svojmu dieťaťu zriadili prístup do Elektronickej pobočky alebo mobilnej aplikácie Dôvera. Stále nemáte registráciu v Elektronickej pobočke? Vybavte to za pár minút tu. Ak nie ste naším poistencom, prípadne ste zákonným zástupcom dieťaťa (pestún, opatrovník) zriaďte Elektronickú pobočku dieťaťu (deťom) a o preplatenie doplatkov požiadajte tam.

Za čo všetko vám vrátime doplatok?

Vraciame doplatky najmä za lieky viazané na lekársky predpis a čiastočne hradené zo zdravotného poistenia, to znamená, za lieky s doplatkom. Okrem nich ešte aj dietetické potraviny (predpísané lekárom) vydané na území Slovenska.

Doplatky preplácame napríklad za:

  • často predpisované lieky,
  • viaceré antibiotiká,
  • lieky proti alergiám,
  • očkovacie látky proti vírusom HPV u dievčat a chlapcov v 13. roku,
  • dietetické potraviny (teda aj umelé mlieko).

Doplatky nepreplácame napríklad za:

  • zdravotnícke pomôcky, voľnopredajné lieky a dietetické potraviny, ktoré sú na recept, ale si ich pacient hradí v plnej výške sám,
  • hormonálnu antikoncepciu.

Úplné znenie podmienok nájdete na tomto mieste .