Finančná pomoc pre bojovníkov za zdravie

Naši poistenci, ktorí trpia akýmkoľvek zdravotným problémom, nás môžu dvakrát do roka požiadať o preplatenie starostlivosti, ktorú im podľa zákona nehradia zdravotné poisťovne.

Bojujte s nami za zdravie

Zdravotné poisťovne sú prísne regulované a obmedzené zákonmi. Legislatíva nám presne určuje, čo môžeme a čo nemôžeme poistencovi uhradiť.

Často sa teda stáva, že môžeme preplatiť iba určité zákroky alebo zdravotnícke pomôcky. Niekedy to ale nestačí. Nepredvídateľných situácií a diagnóz je veľa a na všetky verejné zdroje nestačia.

Prečo a ako vznikol program Bojovníci za zdravie?

V roku 2012 sme prišli s nápadom zriadiť grantový program, ktorý by pomohol našim poistencom aj nad rámec zákona. Predchodca súčasného programu – grantový program Dôvera — pomohol viac ako 150 bojovníkom za zdravie sumou 133-tisíc eur.

Okamžite sme zistili, že na Slovensku je veľmi veľa ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. Zrealizované operácie v zahraničí, absolvované rehabilitácie a obrovská vďaka našich poistencov nás len utvrdili v tom, že naša pomoc má zmysel. Preto sme sa rozhodli zriadiť nový grantový program — Bojovníci za zdravie. Vďaka nemu máte možnosť bojovať za svoje zdravie a získať príspevok na akúkoľvek zdravotnú starostlivosť.

Pre koho je grantový program určený?

Ak ste poistencom Dôvery, môžete využiť program na pomoc pri riešení akéhokoľvek zdravotného problému bez ohľadu na vek či diagnózu. Môžete požiadať o čokoľvek, čo zlepší váš zdravotný stav, či už je to rehabilitácia, operácia, terapia, nákup lieku, alebo zdravotnej pomôcky, ktorá sa zo zdravotného poistenia nehradí alebo hradí len čiastočne. Za dieťa do 18 rokov a hendikepovaných poistencov môže žiadosť podať ich zákonný zástupca.

Na čo môžete grant použiť?

Poistenci nás najčastejšie žiadajú o tieto druhy príspevkov:

  • na absolvovanie rehabilitácie po úrazoch alebo pre hendikepovaných
  • na kúpeľnú liečbu nad rámec zákona
  • na zakúpenie zdravotníckej pomôcky alebo liekov, ktoré si hradia sami alebo na ne doplácajú
  • na operácie alebo zákroky v zahraničí, ktoré nie je možné absolvovať u nás
  • na ošetrenia, ktoré vedú k zlepšeniu zdravotného stavu

Ako prebieha schvaľovanie?

Grantový program Bojovníci za zdravie otvárame dvakrát do roka. Každú žiadosť starostlivo posúdime, aby sme si boli istí, že sme vybrali tých, ktorí najviac potrebujú našu pomoc. Prejde rukami našich lekárov a farmaceutov, ale aj garantov z Nadácie pre deti Slovenska, ktorí majú s pomocou a s transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 20-ročné skúsenosti.

Ako požiadať o grant?

  1. Sledujte stránku www.bojovnicizazdravie.sk. Nájdete na nej informácie, kedy otvárame nové kolo grantového programu.
  2. Vyplňte žiadosť o grant online na tejto webovej stránke.
  3. Vašu žiadosť posúdime a vyberieme žiadateľov, ktorých podporíme.
  4. Podporeným poistencom darujeme finančný príspevok.
  5. Absolvovanie liečby, kúpu lieku alebo zdravotníckej pomôcky nám zdokladujete.
Viac informácií nájdete na našej stránke bojovnicizazdravie.sk
Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!

Čo o nás hovoria naši poistenci?

V Dôvere som poistený od narodenia, s manželkou sme tu poistili aj naše deti. Benefity nevnímam ako samozrejmosť a preto som rád, že mi ich poisťovňa ponúka. Keď som ich vyskúšal, bol som spokojný.

Tomáš G.

V Dôvere som už 25 rokov a neplánujem meniť. Vždy som vybavil, čo som potreboval.

Martin Z.

Dôvere patrí vďaka od celej našej rodiny. Prešli sme si aj ťažším obdobím, no poisťovňa nás podržala a preplatila viaceré úkony.

Jaroslav A.

Som v Dôvere už niekoľko rokov a nemenila by som.

Lenka M.

Som maximálne spokojná. Benefity sú zrozumiteľné a preplatky prišli načas. Všetko, čo potrebujem, so mnou poisťovňa komunikuje.

Patrícia V.

Poisťovňu by som nemenila, v Dôvere som rada. Vždy sú ochotní, ak potrebujem poradiť.

Anna K.

Chcem sa prepoistiť