Vrátime až 300 € za lieky rodičom aj deťom

Výhodu 300 + 300 naši poistenci dobre poznajú. Rodiny s deťmi môžu vďaka nej získať späť na každého člena až 300 €, ktoré zaplatili v lekárni za lieky alebo dietetické potraviny.

Vrátime až 300 € za lieky rodičom aj deťom

Kto má nárok na preplatenie doplatkov?

 • deti do 18 rokov poistené v Dôvere
  • ich matky poistené v Dôvere a
  • ich otcovia poistení v Dôvere

Ak sú poistencami Dôvery všetci členovia 4-člennej rodiny, majú nárok na vrátenie doplatkov do výšky 300 € za každého jedného z nich. Spolu teda môžu dostať naspäť až 1.200 €. Ak je poistencom len dieťa, aj vtedy má nárok čerpať túto výhodu.

Na čo si možno uplatniť príspevok?

Doplatky preplácame za kategorizované lieky a dietetické potraviny vydané na lekársky predpis, čiastočne hradené zo zdravotného poistenia a vyúčtované do poisťovne. To znamená za lieky, za ktoré si pacient dopláca. Patria sem:

 • často predpisované lieky
 • viaceré antibiotiká
 • lieky proti alergiám
 • očkovacie vakcíny
 • dietetické potraviny (teda aj umelé mlieko)

Lieky a dietetické potraviny, ktoré pacientovi predpísal lekár, musia byť vydané na území Slovenska.

Výhoda sa nevzťahuje na:

 • zdravotnícke pomôcky, voľnopredajné lieky a dietetické potraviny, ktoré sú síce na recept, ale pacient si ich hradí v plnej výške sám
 • hormonálnu antikoncepciu

Ako požiadate o doplatky za lieky?

Táto výhoda sa dá čerpať len prostredníctvom Elektronickej pobočky alebo mobilnej aplikácie Dôvera. Obe majú naši poistenci k dispozícii zadarmo - kedykoľvek a kdekoľvek.

UPOZORNENIE: Spracovanie informácií medzi lekárňou a zdravotnou poisťovňou môže trvať 4 až 6 týždňov. Až potom sa vám zobrazí výška nároku v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii.

Ak je naším poistencom len vaše dieťa (alebo dieťa, ktorého ste zákonným zástupcom), odporúčame použiť Elektronickú pobočku dieťaťa.

Podmienky získania príspevku

 • Preplácame len doplatky, ktoré v bežnom roku presiahnu sumu 3 €.
 • O doplatky za lieky možno požiadať do konca marca nasledujúceho roku.
 • Peniaze za doplatky vám po podaní žiadosti vrátime do 5 dní bankovým prevodom priamo na váš účet.
 • Pozor, spracovanie informácií medzi lekárňou a zdravotnou poisťovňou môže trvať 4 až 6 týždňov. Až potom sa vám zobrazí výška nároku v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii.

Podrobné kritériá benefitu nájdete na tejto stránke.

Ako získate späť doplatky za lieky?

V Elektronickej pobočke

1

Prihláste sa do svojej Elektronickej pobočky.

2

Na úvodnej stránke nájdete časť Benefity 300 € za lieky.

3

V položke Na preplatenie si môžete pozrieť sumu, na ktorú máte nárok.

4

Žiadosť o vrátenie doplatku stačí odoslať kliknutím na Preplatiť.

5

Žiadosť spracujeme do 5 pracovných dní. Ihneď po jej schválení odošleme peniaze priamo na váš účet.

V mobilnej aplikácii

1

Prihláste sa do mobilnej aplikácie Dôvera.

2

Na úvodnej stránke nájdete položku Benefity - 300 € za lieky.

3

V položke Na preplatenie nájdete sumu, na ktorú máte nárok – podľa toho, akú sumu za lieky alebo dietetické potraviny ste naposledy zaplatili v lekárni.

4

Žiadosť o vrátenie doplatku stačí odoslať kliknutím na Preplatiť.

5

Žiadosť spracujeme do 5 pracovných dní. Ihneď po jej schválení odošleme peniaze priamo na váš účet.