Objednajte sa k lekárovi zdarma

S Dôverou nemusíte tráviť hodiny v čakárňach. Objednáte sa na presný dátum a čas k vybraným lekárom osobne alebo telefonicky prostredníctvom nášho kontaktného centra. Objednanie je bezplatné (platíte len cenu hovoru).

Objednajte sa k lekárovi zdarma

Kto môže využiť objednanie na termín

 • poistenec Dôvery, ktorého všeobecný lekár alebo všeobecný lekár pre deti a dorast je zapojený v programe DôveraPomáha
 • poistenec Dôvery, ktorý je zapojený do programu DôveraPomáha diabetikom spolu so svojím ošetrujúcim diabetológom
 • poistenec Dôvery, ktorý nie je jej dlžníkom

Objednávkový systém je v pilotnej prevádzke, preto ho možno využiť len u vybraných lekárov.

Zoznam lekárov, ku ktorým sa môžete objednať

Upozornenie: Ak všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast vystúpi z programu DôveraPomáha, zaniká možnosť používať objednávkový systém aj pre pacienta.

Čo potrebujete pri objednávaní k lekárovi

 • preukaz poistenca
 • meno všeobecného lekára, všeobecného lekára pre deti a dorast alebo špecialistu, prípadne odbornosť lekára
 • pri objednávaní k špecialistovi aj meno lekára, ktorý vám vyšetrenie odporučil a vypísal vám odporúčací (výmenný) lístok
 • výmenný lístok - ak sa na vyšetrenie vyžaduje

Upozornenie: Bez výmenného lístka vás podľa zákona špecialista nemôže prijať na prvé vyšetrenie.

Výmenný lístok nepotrebujete

 • k všeobecnému lekárovi
 • k psychiatrovi
 • k dermatovenerológovi (kožnému lekárovi)
 • ku gynekológovi
 • na kontrolu k špecialistovi, ktorý vás už predtým vyšetroval
 • k špecialistovi, u ktorého ste dlhodobo systematicky sledovaný (napr. pacienti s cukrovkou k diabetológovi)

Akým spôsobom si rezervujete termín

K vybraným lekárom sa môžete objednať osobne alebo telefonicky prostredníctvom nášho kontaktného centra.

Čo je dobré vedieť?

 • Na niektoré vyšetrenia je potrebné dodržať špecifické pokyny, napríklad prísť nalačno. Upozorní vás na ne pracovník kontaktného centra.
 • Máte termín na vyšetrenie a už teraz viete, že nebudete môcť prísť? Preobjednajte sa, prosím, najneskôr do 24 hodín pred vyšetrením.
 • Svoj príchod do čakárne ohláste v ambulancii.V ambulancii by vás mali prijať do 15 minút.
Neboli ste ošetrený v dohodnutom termíne alebo čakáte na vyšetrenie dlhšie ako 15 minút? Ak ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojný s vyšetrením, informujte nás o tom v kontaktnom centre.