Vrátime až 300 € za lieky rodičom aj deťom

Výhodu 300 + 300 naši poistenci dobre poznajú. Rodiny s deťmi môžu vďaka nej získať späť na každého člena až 300 €, ktoré zaplatili v lekárni za lieky alebo dietetické potraviny.

Kto má nárok na preplatenie doplatkov?

 • deti do 18 rokov poistené v Dôvere
  • ich matky poistené v Dôvere
  • ich otcovia poistení v Dôvere

Ak sú poistencami Dôvery všetci členovia 4-člennej rodiny, majú nárok na vrátenie doplatkov do výšky 300 € za každého jedného z nich. Spolu teda môžu dostať naspäť až 1.200 €. Ak je poistencom len dieťa, aj vtedy má nárok čerpať túto výhodu.

Na čo si možno uplatniť príspevok?

Doplatky preplácame za kategorizované lieky a dietetické potraviny vydané na lekársky predpis, čiastočne hradené zo zdravotného poistenia a vyúčtované do poisťovne. To znamená za lieky, za ktoré si pacient dopláca. Patria sem:

 • často predpisované lieky
 • viaceré antibiotiká
 • lieky proti alergiám
 • očkovacie vakcíny
 • dietetické potraviny (teda aj umelé mlieko)

Lieky a dietetické potraviny, ktoré pacientovi predpísal lekár, musia byť vydané na území Slovenska.

Podmienky získania príspevku

 • Od 1. apríla 2023 je podmienkou preplatenia doplatku absolvovaná preventívna prehliadka u všeobecného lekára pre dospelých, resp. u pediatra.
 • Preplácame len doplatky, ktoré v bežnom roku presiahnu sumu 3 €.
 • O doplatky za lieky možno požiadať do konca marca nasledujúceho roku.
 • Peniaze za doplatky vám po podaní žiadosti vrátime do 5 dní bankovým prevodom priamo na váš účet.
 • Pozor, spracovanie informácií medzi lekárňou a zdravotnou poisťovňou môže trvať 4 až 6 týždňov. Až potom sa vám zobrazí výška nároku v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii.
Podrobné kritériá benefitu nájdete na tejto stránke.

Výhoda sa nevzťahuje na:

 • zdravotnícke pomôcky, voľnopredajné lieky a dietetické potraviny, ktoré sú síce na recept, ale pacient si ich hradí v plnej výške sám
 • hormonálnu antikoncepciu

Ako požiadate o doplatky za lieky?

Táto výhoda sa dá čerpať len prostredníctvom Elektronickej pobočky alebo mobilnej aplikácie Dôvera. Obe majú naši poistenci k dispozícii zadarmo - kedykoľvek a kdekoľvek.

UPOZORNENIE: Spracovanie informácií medzi lekárňou a zdravotnou poisťovňou môže trvať 4 až 6 týždňov. Až potom sa vám zobrazí výška nároku v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii.

Ak je naším poistencom len vaše dieťa (alebo dieťa, ktorého ste zákonným zástupcom), odporúčame použiť Elektronickú pobočku dieťaťa.


Ako získate späť doplatky za lieky?

V elektronickej pobočke

 1. Prihláste sa do svojej elektronickej pobočky.

 2. Na úvodnej stránke nájdete časť Benefity 300 € za lieky.

 3. V položke Na preplatenie si môžete pozrieť sumu, na ktorú máte nárok.

 4. Žiadosť o vrátenie doplatku stačí odoslať kliknutím na Preplatiť.

 5. Žiadosť spracujeme do 5 pracovných dní. Ihneď po jej schválení odošleme peniaze priamo na váš účet.

V mobilnej aplikácii

 1. Prihláste sa do mobilnej aplikácie Dôvera.

 2. Na úvodnej stránke nájdete položku Benefity - 300 € za lieky.

 3. V položke Na preplatenie nájdete sumu, na ktorú máte nárok – podľa toho, akú sumu za lieky alebo dietetické potraviny ste naposledy zaplatili v lekárni.

 4. Žiadosť o vrátenie doplatku stačí odoslať kliknutím na Preplatiť.

 5. Žiadosť spracujeme do 5 pracovných dní. Ihneď po jej schválení odošleme peniaze priamo na váš účet.


Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!

Čo o nás hovoria naši poistenci?

V Dôvere som poistený od narodenia, s manželkou sme tu poistili aj naše deti. Benefity nevnímam ako samozrejmosť a preto som rád, že mi ich poisťovňa ponúka. Keď som ich vyskúšal, bol som spokojný.

Tomáš G.

V Dôvere som už 25 rokov a neplánujem meniť. Vždy som vybavil, čo som potreboval.

Martin Z.

Dôvere patrí vďaka od celej našej rodiny. Prešli sme si aj ťažším obdobím, no poisťovňa nás podržala a preplatila viaceré úkony.

Jaroslav A.

Som v Dôvere už niekoľko rokov a nemenila by som.

Lenka M.

Som maximálne spokojná. Benefity sú zrozumiteľné a preplatky prišli načas. Všetko, čo potrebujem, so mnou poisťovňa komunikuje.

Patrícia V.

Poisťovňu by som nemenila, v Dôvere som rada. Vždy sú ochotní, ak potrebujem poradiť.

Anna K.

Chcem sa prepoistiť