Ako navštíviť lekára bez zmluvy s Dôverou

Naši poistenci môžu absolvovať vyšetrenie u ktoréhokoľvek lekára po celom Slovensku. Dokonca aj u takého, s ktorým nemáme podpísanú zmluvu. Na plánované ošetrenie u nezmluvných lekárov vám poskytneme príspevok.

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom
 • Ak potrebujete ošetrenie, odporúčame vám navštíviť nášho zmluvného lekára. Máme zmluvu s viac ako 90% všetkých lekárov na Slovensku.
 • Môže sa stať, že s lekárom, ktorého ste si vybrali, zmluvu uzavretú nemáme. Aj takéto ošetrenie vám preplatíme, a to až do výšky 80% z obvyklej ceny za príslušnú zdravotnú starostlivosť.

Najrýchlejšie sa k peniazom za ošetrenie u nezmluvného lekára dostanete, ak si žiadosť podáte cez novú Elektronickú pobočku MojaDôvera.

Ako postupovať

Postup pri žiadaní o príspevok sa líši v závislosti od toho, akého lekára špecialistu potrebujete.

 •  V prípade zubných lekárov je uplatňovanie príspevku jednoduchšie a nevyžaduje si schválenie od poisťovne vopred.
 • V prípade ostatných špecializácií vrátane čeľustného ortopéda budete potrebovať potvrdenie od špecialistu schválené zdravotnou poisťovňou. Podrobnejší postup nájdete nižšie.

Príspevok u nezmluvného zubného lekára (okrem špecializácie čeľustná ortopédia)

 1. O príspevok netreba žiadať vopred.
 2. Žiadosť zadávate v Elektronickej pobočke: v časti Príspevok u nezmluvného lekára si jednoducho vyhľadáte meno zubného lekára, ktorý vás ošetril.
 3. Do 30 dní od ošetrenia nahrajte sken alebo fotografiu dokladu o úhrade a lekárskej správy.*
 4. Ak splníte podmienky, peniaze dostanete do 30 dní na účet.

* Doklad o zaplatení s uvedením výkonov a lokality (číslo zuba). Ak doklad o zaplatení tieto údaje neobsahuje, je potrebné doplniť aj lekársku správu alebo výmenný lístok, ktoré budú tieto údaje obsahovať.

Pri úhrade stomatologických výkonov viazaných na certifikát z dentoalveolárnej alebo mukogingiválnej chirurgie si tento certifikát vyžiada poisťovňa Dôvera od ošetrujúceho lekára. Ak nám ho ošetrujúci lekár neposkytne, bude výška úhrady prehodnotená a poskytnutá len do výšky výkonov, ktoré na certifikát nie sú viazané.

Príspevok u nezmluvného lekára špecialistu (vrátane čeľustného ortopéda)

 1. Žiadosť nájdete v Elektronickej pobočke v časti Príspevok u nezmluvného lekára.
 2. Vytlačený formulár vezmite so sebou na konzultáciu k vybranému nezmluvnému lekárovi, ktorý doň uvedie plánované výkony.
 3. Žiadosť potvrdenú od lekára nahrajte najmenej 10 pracovných dní pred ošetrením do Elektronickej pobočky.
 4. Či sme ju schválili a akú sumu vám uhradíme, vám oznámime e-mailom alebo oznámením v schránke správ v Elektronickej pobočke.
 5. Po ošetrení stačí do rozpracovaného formulára v Elektronickej pobočke nahrať naskenované alebo odfotené doklady* o zaplatení a lekársku správu.
 6. Ak všetko prebehne v poriadku, do 30 dní by ste mali mať na účte peniaze.

*Doklady, ktoré treba doložiť k žiadosti:

 • doklad o zaplatení s uvedením kódu výkonu a početnosti realizovaných výkonov
 • výmenný lístok od obvodného lekára s odporúčaním na dané vyšetrenie (okrem gynekologického, psychiatrického, dermatovenerologického vyšetrenia a oftalmologického vyšetrenia pri predpise dioptrických okuliarov)
 • kópia lekárskej správy
 • kópia lekárskeho predpisu (pri predpise liekov) alebo lekárskeho poukazu (pri predpise zdravotnej pomôcky)

Žiadosť o príspevok u nezmluvného lekára môžete podať:

Poistenci z iných štátov EÚ

Poskytnutie príspevku na zdravotnú starostlivosť u nezmluvného lekára sa podľa týchto kritérií nevzťahuje na tie osoby a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov, ktoré sú poistené v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) a majú v Dôvere registrovaný takzvaný bydliskový nárokový doklad.