Ako navštíviť lekára bez zmluvy s Dôverou

Naši poistenci môžu absolvovať vyšetrenie u ktoréhokoľvek lekára kdekoľvek na Slovensku. Dokonca aj u takého, s ktorým nemáme podpísanú zmluvu. Na plánované ošetrenie u nezmluvných lekárov vám poskytneme príspevok.

Zistite, či je váš lekár naším zmluvným partnerom
 • Ak potrebujete ošetrenie, odporúčame vám navštíviť nášho zmluvného lekára . Máme zmluvu s viac ako 90 % všetkých lekárov na Slovensku.
 • Môže sa stať, že s lekárom, ktorého ste si vybrali, zmluvu uzavretú nemáme. Aj takéto ošetrenie vám preplatíme, a to až do výšky 80 % z obvyklej ceny za príslušnú zdravotnú starostlivosť.

Najrýchlejšie sa k peniazom za ošetrenie u nezmluvného lekára dostanete, ak si žiadosť podáte cez novú elektronickú pobočku Dôvera.

Ako postupovať

Postup pri žiadaní o príspevok sa líši v závislosti od toho, akého lekára špecialistu potrebujete.

 • V prípade zubných lekárov je uplatňovanie príspevku jednoduchšie a nevyžaduje si schválenie od poisťovne vopred.
 • V prípade ostatných špecializácií vrátane čeľustného ortopéda budete potrebovať potvrdenie od špecialistu schválené zdravotnou poisťovňou. Podrobnejší postup nájdete nižšie.

Príspevok u nezmluvného zubného lekára (okrem špecializácie čeľustná ortopédia)

 1. Do 30 kalendárnych dní od absolvovania zubného ošetrenia, najneskôr však do 31.12. daného roka nám doručte doklady o zaplatení prostredníctvom novej elektronickej pobočky Dôvera alebo najbližšej pobočky.
 2. Skontrolujte si, či je na vašom doklade o zaplatení uvedený aj výkon a lokalita (číslo zuba). Ak tieto údaje neobsahuje, je potrebné doplniť aj lekársku správu alebo výmenný lístok, ktoré budú tieto údaje obsahovať.
 3. Rozhodnutie vám doručíme prostredníctvom Elektronickej pobočky MojaDôvera alebo poštou.
 4. Peniaze vám vrátime priamo na váš bankový účet do 30 kalendárnych dní od získania kompletnej dokumentácie.

Príspevok u nezmluvného lekára špecialistu (vrátane čeľustného ortopéda )

 1. Dohodnite si zákrok alebo ošetrenie u nezmluvného lekára.
 2. Žiadosť o príspevok nám doručte najneskôr do 10 pracovných dní pred termínom ošetrenia prostredníctvom novej elektronickej pobočky Dôvera alebo najbližšej pobočky.
 3. Za ošetrenie zaplaťte priamo u lekára a do 1 roka od schválenia žiadosti nám pošlite všetky potrebné doklady*.
 4. Peniaze vám vrátime priamo na váš bankový účet do 30 kalendárnych dní od získania kompletnej dokumentácie.

*Doklad o zaplatení s uvedením kódu výkonu a početnosti realizovaných výkonov, výmenný lístok od obvodného lekára s odporúčaním k danému vyšetreniu (nevzťahuje sa na gynekologické, psychiatrické, dermatovenerologické vyšetrenie a oftalmologické vyšetrenie pri predpise dioptrických okuliarov), kópia lekárskej správy, kópia lekárskeho predpisu (pri predpise liekov) alebo lekárskeho poukazu (pri predpise zdravotnej pomôcky).

Žiadosť o príspevok u nezmluvného lekára môžete podať:

Poistenci z iných štátov EÚ

Poskytnutie príspevku na zdravotnú starostlivosť u nezmluvného lekára sa podľa týchto kritérií nevzťahuje na tie osoby a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov, ktoré sú poistené v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) a majú v Dôvere registrovaný takzvaný bydliskový nárokový doklad.