Rok 2022

 typ preventívnej prehliadky počet poistencov využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov) 16 000
14 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)501 000
40 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)163 000
42 %
Gynekológ265 000
40 %
Všeobecný lekár pre dospelých280 000
42 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast227 000
75 %
Gastroenterológ3 000
 2 %

Rok 2021

 typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
 využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)
9 900
 12 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)
563 000
45 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
166 000
42 %
Gynekológ
267 000
41 %
Všeobecný lekár pre dospelých
216 000
33 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
210 000
67 %
Gastroenterológ
2400
2 %

Rok 2020

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)8 400
12 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)490 000
40 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)143 000
44 %
Gynekológ215 000
34 %
Všeobecný lekár pre dospelých175 000
33 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast 212 000
65 %

Rok 2019

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)10 000
13 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)570 000
49 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
162 000
53 %
Gynekológ230 000
38 %
Všeobecný lekár pre dospelých203 000
36 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
201 000
66 %

Rok 2018

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)9 100
13 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)557 000
49 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
153 000
53 %
Gynekológ216 000
37 %
Všeobecný lekár pre dospelých189 000
34 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
189 000
65 %

Rok 2017

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)8 900
12 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)537 000
49 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
145 000
53 %
Gynekológ208 000
37 %
Všeobecný lekár pre dospelých197 000
34 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
178 000
78 %

Rok 2016

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)8 800
13 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)547 000
50 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
143 000
54 %
Gynekológ208 000
37 %
Všeobecný lekár pre dospelých196 000
33 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
170 000
78 %

2015

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)8 500
12 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)564 000
51 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
146 000
55 %
Gynekológ206 000
36 %
Všeobecný lekár pre dospelých
191 000
34 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
168 000
78 %

2014

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)7 900
11 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)566 000
51 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
147 000
54 %
Gynekológ205 000
36 %
Všeobecný lekár pre dospelých
188 000
33 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
168 000
77 %

2013

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)7 400
10 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)571 000
52 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
149 000
56 %
Gynekológ204 000
36 %
Všeobecný lekár pre dospelých
179 000
32 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
164 000
76 %