Rok 2023

 typ preventívnej prehliadky počet poistencov využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov) 21 000
19 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)647 000
51 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)194 000
49 %
Gynekológ277 000
42 %
Všeobecný lekár pre dospelých304 000
47 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast215 000
83 %
Gastroenterológ4 000
 4 %


Rok 2022

 typ preventívnej prehliadky počet poistencov využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov) 15 900
14 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)619 000
50 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)181 000
46 %
Gynekológ285 000
43 %
Všeobecný lekár pre dospelých303 000
44 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast238 000
76 %
Gastroenterológ3 300
 2,4 %

Rok 2021

 typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
 využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)
9 900
 12 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)
573 000
46 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
167 000
42 %
Gynekológ
268 000
41 %
Všeobecný lekár pre dospelých
216 000
33 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
231 000
75 %
Gastroenterológ
2400
2 %

Rok 2020

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)8 400
12 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)501 000
41 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)148 000
39 %
Gynekológ243 000
38 %
Všeobecný lekár pre dospelých173 000
33 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast 232 000
74 %

Rok 2019

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)10 300
13 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)581 000
50 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
168 000
47 %
Gynekológ257 000
43 %
Všeobecný lekár pre dospelých201 000
36 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
222 000
76 %

Rok 2018

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)9 100
12 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)565 000
50 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
158 000
47 %
Gynekológ244 000
42 %
Všeobecný lekár pre dospelých187 000
34 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
209 000
76 %

Rok 2017

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)8 900
12 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)537 000
49 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
145 000
53 %
Gynekológ208 000
37 %
Všeobecný lekár pre dospelých197 000
34 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
178 000
78 %

Rok 2016

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)8 800
13 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)547 000
50 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
143 000
54 %
Gynekológ208 000
37 %
Všeobecný lekár pre dospelých196 000
33 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
170 000
78 %

2015

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)8 500
12 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)564 000
51 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
146 000
55 %
Gynekológ206 000
36 %
Všeobecný lekár pre dospelých
191 000
34 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
168 000
78 %

2014

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)7 900
11 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)566 000
51 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
147 000
54 %
Gynekológ205 000
36 %
Všeobecný lekár pre dospelých
188 000
33 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
168 000
77 %

2013

typ preventívnej prehliadky
počet poistencov
využívanosť
Urológ (muži nad 50 rokov)7 400
10 %
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov)571 000
52 %
Stomatológ (poistenci do 18 rokov)
149 000
56 %
Gynekológ204 000
36 %
Všeobecný lekár pre dospelých
179 000
32 %
Všeobecný lekár pre deti a dorast
164 000
76 %