Zhruba rok od úspešného zavedenia OCR technológie do spracúvania svojich dokumentov začala zdravotná poisťovňa Dôvera od augusta tohto roka využívať aj ICR – teda rozpoznávanie písaného písma na dokumentoch a jeho prenos do digitálnej podoby.

Odbremení tak svojich zamestnancov od ručného spracúvania zhruba 130-tisíc papierových formulárov ročne. Technológiu ICR implementovala ako prvá spomedzi zdravotných poisťovní na Slovensku a celkovo je len jednou z mála spoločností, ktoré doteraz zverili svoje dokumenty tomuto typu umelej inteligencie.

Využívanie OCR na rozpoznávanie tlačeného písma na štruktúrovaných papierových dokumentoch sa nám osvedčilo, preto sme sa rozhodli posunúť na ešte vyššiu technologickú úroveň. ICR nám najskôr pomôže s rukou vypĺňanými prihláškami na verejné zdravotné poistenie, čím čiastočne odbremeníme zhruba 140 našich zamestnancov,“ uviedol Martin Troják, riaditeľ úseku financií a servisných činností zdravotnej poisťovne Dôvera.

ICR rozpozná, aké informácie má z papierového dokumentu vybrať a následne previesť do digitálnej podoby. Keďže ide o umelú inteligenciu, je schopná učiť sa a zdokonaľovať sa v rozpoznávaní znakov. Dôvera od zavedenia ICR očakáva aj zvýšenie kvality dát získaných z dokumentov a rýchlejšiu evidenciu prihlášok. Postupne začne ICR využívať aj pri ostatných rukou vypisovaných dokumentoch.

Ľudský faktor sme však z tohto procesu celkom nevylúčili. V prípade, že sa ICR nepodarí prihlášku spracovať, kontrolu a potvrdenie správnosti údajov z nej zabezpečia naši zamestnanci. Predpokladáme, že takých prípadov bude minimum, doteraz sa úspešnosť systému v prípade OCR pohybuje okolo 90 percent,“  uzatvára Martin Troják.

Príklad prenosu písaného textu do digitálnej podoby vďaka ICR:

rukou_pisany_text.png