Vďaka tomu budú mať lekári viac relevantných dát, ktoré im umožnia robiť ešte lepšie rozhodnutia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pacientom to môže priniesť efektívnejšiu, lepšie zacielenú liečbu s menším počtom liekov, a teda aj s menším rizikom vzniku nežiaducich liekových interakcií. Zníženie počtu neefektívne predpisovaných liekov na druhej strane bude znamenať viac financií na inovatívnu liečbu.

Pilotnú verziu projektu Dôvera spustila na jar tohto roku a týkala sa lekárov internistov. V najbližších dňoch doňho zapojí i 2000 lekárov ďalších desiatich najrozšírenejších špecializácií.

Odbornosti, ktoré získajú prehľad svojej vykázanej zdravotnej starostlivosti od Dôvery:

  • pneumológ, neurológ, urológ
  • dermatovenerológ, klinický onkológ
  • hematológ a transfuziológ
  • klinický imunológ a alergológ
  • reumatológ, gastroenterológ, diabetológ

Získajú tak prehľad o 15 najpočetnejších diagnózach v danej odbornosti a pri každej diagnóze aj informáciu, či predpisujú viac alebo menej liekov ako iní lekári ich odbornosti.  Takisto získajú prehľad o najčastejšie predpisovaných účinných látkach a ich množstve a dozvedia sa, ako sa v preskripcii líšia od svojich kolegov. Dostanú aj informáciu o tom, koľkí pacienti v ich starostlivosti užívajú súčasne viac ako 5 liekov.

Vďaka týmto informáciám bude lekár vedieť svoju zdravotnú starostlivosť nastaviť tak, aby bola pre pacienta bezpečnejšia, efektívnejšia a aj ekonomicky zodpovednejšia.

„Lekári majú dnes k dispozícii neprehľadné množstvo informácií - len papierová zdravotná dokumentácia obsahuje často desiatky, niekedy stovky neprehľadných správ, záznamov z vyšetrení či výsledkov. Na druhej strane im môžu chýbať niektoré dôležité informácie, ako záznam z posledného vyšetrenia alebo predpis lieku od iného lekára. Preto sú prehľadné, úplné a overené informácie o liečbe užitočné pre každého lekára. Mimoriadne dôležité to je v prípade chronického pacienta, ktorý je neraz v starostlivosti troch alebo štyroch lekárov,“ vysvetľuje za Dôveru Marián Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Užitočné sú aj celkové prehľady v danej špecializácii alebo o liečbe konkrétnej diagnózy (rozdiely medzi regiónmi, odchýlky pri liečbe rovnakej diagnózy, vývoj počtu pacientov, vyšetrení a pod.).

„Množstvo dostupných liekov sa každoročne zvyšuje, pribúdajú lieky pre konkrétne diagnózy vo viacerých špecializáciách. Nie je v silách lekára poznať a pamätať si všetky možné kombinácie a vzájomné účinky liekov. Aj tu mu pomôže prehľadné zobrazovanie,“ dodáva Faktor.

Internisti informácie ocenili

V rámci pilotného projektu na jar 2019 rozoslala Dôvera listy so spätnou väzbou 60 lekárom internistom, ktorí predpisovali viac liekov, ako bol priemer v ich odbornosti. Iba v jednom prípade sa stretla s negatívnou reakciou. Ostatní lekári informácie privítali a väčšina z nich si dokonca vyžiadala, aby ich takto poisťovňa informovala pravidelne. Ostatným 30 lekárom, ktorí predpisovali v súlade s priemerom, poslala Dôvera spolu s poskytnutým prehľadom poďakovanie. 

„Vítame každú aktivitu, ktorá prispeje k skvalitneniu, racionalite a efektivite medicínskej starostlivosti,” reagovala na zámer Dôvery prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP, hlavná odborníčka pre vnútorné lekárstvo a zároveň predsedníčka Výboru Slovenskej internistickej spoločnosti.

Ak rovnako pozitívne zareagujú aj oslovení lekári ostatných odborností, Dôvera im ponúkne aj ďalšie prehľady, ktoré môžu lekárom pomôcť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Bude tiež monitorovať, aký vplyv mali informácie na lekárov a výsledky sprístupní všetkým odborným spoločnostiam.

Lieky ako prvé

Spätná väzba, ktorú Dôvera posiela lekárom, sa aktuálne týka preskripcie, keďže lieky tvoria najväčšiu skupinu vykázanej zdravotnej starostlivosti. Okrem toho je podiel nákladov na lieky podľa údajov OECD na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami V4 stále vysoký. Cez  200-tisíc pacientov má predpísaných viac ako 10 liekov a znepokojivý je tiež pomerne vysoký počet možných interakcií a kontraindikácií.


Náklady na lieky na jedného pacienta (v eurách)2013
2014
2015
2016
2017
Česká republika
400
399
400
412
436
Maďarsko497505508521501
Poľsko327326340356375
Slovensko
514489498524519

Zdroj: OECD healthdata, Current expenditure on pharmaceuticals and other medical non-durables

V zahraničí rovnaké projekty upozorňujúce na spotrebu liekov viedli k jej zníženiu, čo možno považovať za veľký úspech najmä pri antibiotikách. Dôvera s rovnakým úmyslom začala už pred dvomi rokmi v rámci projektu DôveraPomáha poskytovať všeobecným lekárom prehľad o predpísaných antibiotikách a teraz tieto informácie dáva aj špecialistom.
Okrem liekov sa však poisťovňa neskôr zameria aj na analýzu vykázaných laboratórnych vyšetrení, zdravotných pomôcok a výkonov a tieto údaje takisto posunie lekárom, aby mali lepší prehľad o svojej starostlivosti.

„Zároveň ale zopakujeme aj spätnú väzbu na vykázanú starostlivosť v oblasti preskripcie. Chceli by sme lekárov informovať každého pol roka, aby si vedeli porovnať, ako na tom boli kedysi a kam sa posunuli. Veríme, že im to pomôže liečiť ešte lepšie, z čoho bude mať najväčší úžitok pacient,“ uzavrel Marián Faktor.

Projekt Dôvery vychádza z iniciatívy „lekárov lekárom“ Choosing wisely

Iniciatíva „Choosing wisely“, teda „múdry výber“, je reakciou odborných lekárskych spoločností na rozširujúcu sa ponuku diagnostických a liečebných postupov. Kampaň vyhlásili v roku 2012 v USA s cieľom podporiť diskusiu lekárov a pacientov o múdrom výbere liečby, aby nebola ohrozená bezpečnosť pacienta a zároveň, aby sa neplytvalo peniazmi na nevhodné liečebné a vyšetrovacie metódy. Dnes kampaň podporuje okrem USA, Kanady a Austrálie aj 23 európskych štátov, medzi nimi od roku 2017 vďaka Slovenskej internistickej spoločnosti aj Slovensko.