Na trebišovskej adrese evidujeme až 291 výjazdov počas 243 dní. Ide o najvyšší počet zásahov záchranky na jedno miesto, ktorý naša analýza dvojročného obdobia (2018-2019)odhalila. Účet za tieto výjazdy dosiahol približne 2600 eur. Hoci dopad na prostriedky verejného zdravotné poistenia nie je veľký, zásadný je čas, ktorý posádky záchrannej služby venujú jednému pacientovi a nie sú k dispozícii ostatným pacientom v regióne. Pri odhadovej dĺžke jednej návštevy na jednu hodinu, hovoríme o 291 hodinách, čo je dokopy viac ako 12 dní. 

„Hoci nie je možné povedať, že úplne všetky tieto výjazdy boli nedôvodné, mnohé z nich pravdepodobne boli,“ konštatuje Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera a dodáva: „Nasvedčuje tomu pacientova diagnóza, fakt, že nebol transportovaný do nemocnice a ak bol, tak počas prevozu neboli podané žiadne lieky ani infúzia. Ani my, ani poskytovatelia rýchlej zdravotníckej pomoci za daných okolnosti nedokážeme predchádzať zneužívaniu týchto služieb. Chýba jasná legislatíva, definícia zneužívania záchranky a neexistujú sankcie.“ 

Z našich dát vidíme, že takmer 1200 poistencov potrebovalo záchranku viac ako 10 krát za analyzované obdobie, takmer 400 poistencov volalo záchranku až 20 krát ráz. V priemere za dva týždne evidujeme výjazd záchranky u 43 poistencov, viac ako sto výjazdov na jednu adresu sme uhradili u deviatich poistencov.