Posun k lepšiemu sa ukázal najmä v štyroch oblastiach:

1. Dostupnosť špecialistov

Takzvaná točivosť pacientov je parameter, ktorý hovorí o tom, koľko návštev ambulancie špecialistu potrebuje pacient na to, aby ho lekár vyliečil. Čiže koľkokrát sa pacient „otočil“ v ambulancii. Slovensku patrí medzi krajinami OECD nelichotivé prvé miesto v počte návštev u lekára. Väčšinu z nich tvoria návštevy u špecialistov. Prečo je to problém? Časté návštevy zahlcujú lekárske kapacity a noví pacienti majú problém nájsť lekára alebo dostať termín na vyšetrenie. Počas prvého roka po zavedení nových kritérií môžeme skonštatovať, že točivosť pacientov klesla o 8,5 percenta. A vďaka tomu sa uvoľnili  kapacity špecialistov na naberanie nových pacientov. Počas šiestich mesiacov  - od októbra 2018 do marca 2019 - špecialisti ošetrili až o 83 684 poistencov Dôvery viac ako v rovnakom období pred rokom.

2. Spotreba antibiotík

Upravením zmlúv sme sa v spolupráci s lekármi chceli popasovať so zbytočnou spotrebou antibiotík. Nadmerné užívanie antibiotík prispieva k rastu odolnosti baktérií voči týmto liekom. So všeobecnými lekármi pre deti a dorast sme sa dohodli na hodnotiacom parametri, ktorý sa týka spotreby antibiotík, aby sme spoločne predchádzali ich nadmernému užívaniu. Po roku náklady na antibiotiká predpísané pediatrami klesli o 3,5 percenta. Na prvý pohľad nevýrazné číslo naberie na význame, keď doplníme, že celkový trend je opačný: medziročný nárast nákladov na všetky lieky vo všetkých segmentoch bol  6,6 percenta. Zásluhu na výraznej zmene majú najmä pediatri a ich empatický prístup k pacientom. Pretože presvedčiť pacienta, respektíve jeho rodiča, že nie vždy sú potrebné na vyliečenie choroby antibiotiká, nebýva ľahké.

3. Prevencia

Očakávané zvýšenie počtu preventívnych prehliadok sme avizovali už vlani na tlačovej konferencii, keď sme predstavovali nové hodnotiace parametre ukotvené v zmluvách s lekármi. Výsledky ukázali, že u všeobecných lekárov pre dospelých došlo k nárastu absolvovaných preventívnych prehliadok o 7,5 percenta, u všeobecných lekárov pre deti a dorast o jedno percento a u gynekológov o tri percentá.

4. Elektronické služby

Elektronizácia zdravotníctva prispieva k zvýšeniu bezpečnosti liečby, pretože lekár má priamo v počítači informácie, ktoré mu pomáhajú pri diagnostikovaní pacienta a nastavovaní jeho liečby. Elektronizácia šetrí pacientovi čas aj opakové návštevy lekárov, pomáha predchádzať liekovým interakciám aj duplicitným laboratórnym a zobrazovacím vyšetreniam. Príkladom je eLab, ktorý ponúka lekárovi prístup k žiadankám iných lekárov o laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia pacienta. To znamená, že ak pacienta poslal iný lekár na vyšetrenie krvi napríklad pred tromi dňami, lekár, ktorý má pacienta práve v ambulancii, má možnosť pozrieť si výsledok vyšetrenia vo svojom počítači. Nemusí pacientovi znovu odobrať krv a čakať na výsledky. V prípade pacienta poisteného v Dôvere to ani nemusí byť jeho praktický lekár. Náš poistenec môže ktorémukoľvek lekárovi sprístupniť údaje z elektronickej zdravotnej knižky.

Za aktívne používanie elektronických služieb Dôvera lekárov odmeňovala. V medziročnom porovnaní sa ukázal zásadný posun v používaní služieb:

  • eZúčtovanie – elektronické zasielanie faktúr do zdravotnej poisťovne
  • eLab – prístup k žiadankám na zobrazovacie vyšetrenia a k výsledkom už vykonaných laboratórnych vyšetrení
  • eNávrhy – elektronické zasielanie návrhov na kúpeľnú liečbu
  • Bezpečná medikácia – kontrola užívaných liekov a ich interakcií

Názov služby
 Rozdiel
eRecept37 %
eZúčtovanie10 %
eLAB100 %
eNávrhy4,4 %
Bezpečná medikácia305 %

„Všetky dosiahnuté výsledky nás veľmi tešia. Je potrebné poďakovať najmä lekárom v ambulantnom segmente, ktorí sa aktívne každý deň starajú o množstvo pacientov. Najmä ich prácou a ochotou využívať dostupné a overené údaje od poisťovne sa darí zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti. Budeme sa snažiť, aby sa nám spoločne podarilo udržať tento trend aj v budúcnosti,“ povedal po vyhodnotení výsledkov Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v Dôvere.