Objednávkový systém

Bezplatný objednávkový systém umožňuje objednať sa na jednom mieste k všeobecnému lekárovi pre dospelých, k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ako aj k vybraným špecialistom.
Aktualizované: 28. 02. 2018

Objednávkový systém  

Výhody objednávkového systému:

 • Možnosť objednať sa na presný termín a čas k 85-tim všeobecným lekárom, 36-tim všeobecným lekárom pre deti a dorast  a 160-tim špecialistom a to buď telefonicky cez kontaktné centrum Dôvery (0850 850 888) alebo priamo u vášho všeobecného lekára. Pred vyšetrením vám pošleme SMS pripomienku. 
 • Dostupnosť lekárov , najmä špecialistov bez čakania. Online objednávanie reaguje na kapacitné možnosti lekárov a umožňuje objednanie na najbližšie voľné termíny.  
 • Nájdeme Vám špecialistu.   Pomoc pri objednávaní k špecialistovi vzhľadom na jeho kapacitné možnosti. 
 • Ušetríte hodiny , ktoré by ste inak museli tráviť v čakárni. Objednáte sa na konkrétny termín a čas a lekár by vás mal vyšetriť do 15 minút od dohodnutého termínu.
 • Bezplatná služba (platí sa len cena hovoru).

Kto sa môže objednať?

Službu môžu využívať poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorých všeobecní lekári sú zapojení v programe DôveraPomáha, a poistenci registrovaní v programe DôveraPomáha diabetikom.

Zoznam zapojených lekárov:

Kedy môžem využiť objednávkový systém?

 • Ak lekár, ku ktorému sa chcete objednať, je zapojený v DôveraPomáha.
 • Ak máte odporúčací lístok od svojho ošetrujúceho lekára, v prípade, že idete na prvé vyšetrenie. Výmenný lístok nepotrebujete ak: 
  • idete k všeobecnému lekárovi,
  • idete na vyšetrenie na psychiatriu alebo dermatovenerológiu (kožný lekár),
  • idete na kontrolu k lekárovi špecialistovi, ktorý vás už pred tým vyšetroval,
  • ste dispenzarizovaný u lekára špecialistu (t. j. ide o aktívne a systematické sledovanie choroby u konkrétneho lekára - napríklad v prípade cukrovky u diabetológa).
 • Iba ak nejde o akútne život ohrozujúce stavy. Vtedy zavolajte priamo lekárovi a dohodnite sa na ďalšom postupe.
 • Ak nie ste neplatič.

Ako sa môžem objednať?

 • Môžete sa objednať sami na telefónnom čísle 0850 850 888 (platí sa len cena hovoru).
 • Pripravte si:
  • preukaz poistenca,
  • meno svojho všeobecného lekára, alebo meno všeobecného lekára pre deti a dorast ak objednávate svoje dieťa, pracovník kontaktného centra si bude potrebovať overiť vašu totožnosť,
  • meno lekára alebo odbornosť lekára, ku ktorému sa chcete objednať, ak sa chcete objednať k špecialistovi.
  • V prípade, že sa objednávate k špecialistovi - meno lekára, ktorý vám vyšetrenie odporučil a vypísal Vám odporúčací lístok na vyšetrenie u špecialistu, ak sa na vyšetrenie vyžaduje. Bez odporúčacieho lístka vás podľa zákona špecialista nemôže prijať na prvé vyšetrenie.
 • Nezabudnite si poznačiť termín vyšetrenia, meno a adresu lekára, ku ktorému ste objednaný.
 • V niektorých prípadoch je potrebné dodržať špecifické pokyny pred vyšetrením (napríklad prísť nalačno), na ktoré vás upozorní pracovník kontaktného centra. Prosím, dodržiavajte ich. Inak je možné, že vás nebude možné vyšetriť.
 • Niekoľko dní pred termínom vyšetrenia vám príde SMS pripomienka.

Stiahnite si kartičku na objednanie, aby ste mali k dispozícii dôležité informácie

Ak už máte termín na vyšetrenie a viete, že nebudete môcť prísť, preobjednajte sa prosím včas na iný termín. Váš pôvodný termín môže využiť iný pacient a vy si pohodlne vyberiete termín, ktorý vám vyhovuje. Po príchode do čakárne oznámte svoj príchod v ambulancii. Nemeškajte! V ambulancii by vás mali prijať do 15 minút. Berte prosím ohľad na urgentné stavy iných pacientov. Je možné, že zdravotnícky personál vás vo výnimočných prípadoch požiada o krátke strpenie.

Ak nie ste ošetrený v dohodnutom termíne alebo čakáte na vyšetrenie dlhšie ako 15 minút alebo ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojný s vyšetrením, informujte nás o tom na infolinke 0850 850 888 alebo e-mailom na adrese.

Ako môžem zrušiť objednaný termín?

Zmenu termínu alebo zrušenie vyšetrenia je potrebné oznámiť dostatočne včas (aspoň 24 hodín vopred) na telefónnom čísle 0850 850 888, aby mohol tento termín využiť iný poistenec.

Podrobné informácie nájdete v PRAVIDLÁCH OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU