Všetky tlačivá pre poistencov

Od prihlášky po žiadosti o preplatenie vakcín - na tejto stránke nájdete všetky tlačivá, ktoré potrebujete pri kontakte s nami. Ak ste nejaké tlačivo nenašli, presvedčte sa, či v skutočnosti nehľadáte náhodou tlačivo pre platiteľa alebo také, ktoré ma vypisovať lekár. Sú vpravo.

Aktualizované: 11. 07. 2019
Vyfiltrujte si z textu, čo vás zaujíma: Podľa:
 
Close filter  

Prihláška

Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie

Oznámenia

Oznámenie poistenca/platiteľa poistného

Žiadosti

Žiadosť o príspevok u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Žiadosť o preplatenie preventívnej prehliadky organizovaných aktívnych športovcov

Žiadosť o schválenie úhrady doplatku lieku čiastočne hradeného z verejného zdravotného poistenia

Žiadosť o príspevok na vakcínu

Liečba v cudzine

Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za neodkladnú starostlivosť (vecné dávky) poskytnutú v inom členskom štáte EÚ

Žiadosť o refundáciu úhrady plánovanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte EÚ

Žiadosť o súhlas s liečbou v cudzine

Kalkulácia nákladov cezhraničnej liečby

Kalkulácia nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti

Zoznam klinických pracovísk

Najčastejšie sa pýtate

Aké číslo má vaše call centrum?

Naša Zákaznícka linka je vám k dispozícii na čísle 0850 850 850. V prípade, že voláte zo zahraničia, tak na čísle +421 37 77 22 278.

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti máme zriadenú špeciálnu Linku pre poskytovateľov 0800 150 155.

Čítať celú odpoveď
Mením bydlisko. Musím vám zmenu adresy oznámiť?

Akúkoľvek zmenu, či už ide o zmenu adresy vášho trvalého bydliska, korešpondenčnej adresy, telefonického alebo e-mailového kontaktu nie ste povinný nám oznámiť, ale odporúčame vám, aby ste tak urobili. Uľahčí to našu vzájomnú komunikáciu v budúcnosti a všetky informácie sa k vám dostanú včas.

O zmenách nás môžete informovať:

Čítať celú odpoveď
Kde nájdem telefónne čísla pobočiek?

Ak nás potrebujete kontaktovať telefonicky, využite našu Zákaznícku linku 0850 850 850. Operátori vám zodpovedia vaše otázky, v prípade komplikovanejších problémov ich budú riesiť s našimi kolegami - špecialistami.

Nemusíte sa obávať, na vyriešenie vášho problému alebo zodpovedanie otázky nie je nutné komunikovať priamo s konkrétnym zamestnancom pobočky. 

Naši zamestnanci v pobočkách sa primárne venujú klientom, ktorí do pobočky prídu osobne, nevybavujú telefonáty.

Čítať celú odpoveď
Ako sa k vám dovolám zo zahraničia?

 V prípade, že ste v zahraničí, využite telefónne číslo +421 37 77 22 278.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Na cestu do EÚ si pribaľte európsky preukaz
Zmluvný verzus nezmluvný lekár
Ako podať prihlášku
Potvrdenia a tlačivá pre platiteľov
Všetky tlačivá pre poskytovateľov