Uzatváranie zmlúv

Zmluvy s poskytovateľmi bežne uzatvárame v dvoch termínoch:

  • s ambulantnými lekármi hlavne k 1. aprílu,
  • s nemocnicami k 1. júlu.

Aj po uzavretí zmlúv k 1. aprílu  2011 sme spolupracovali so všetkými ambulantnými lekármi, s ktorými sme mali zmluvy aj predtým.

Výnimkou boli jednotlivci, s ktorými sme ukončili spoluprácu na základe nedostatočných výsledkov v hodnotení, z dôvodu pochybení zistených pri kontrolách alebo pre zlé skúsenosti s týmito lekármi či zariadeniami.

K 1. aprílu 2011 sme uzatvárali nové zmluvy s poskytovateľmi ústavnej starostlivosti, čiže s nemocnicami. Po rokovaniach a dohode s jednotlivými poskytovateľmi ústavnej starostlivosti sme ukončili spoluprácu so 118 oddeleniami.

Koľko sme zaplatili za zdravotnú starostlivosť

V roku 2011 sme za zdravotnú starostlivosť uhradili 776 miliónov Eur.

Koľko sme zaplatili za zdravotnú starostlivosť

Náklady na zdravotnú starostlivosť

Prejdite myšou nad kraj pre čiastkovú informáciu o kraji.

 

Informácie o kúpeľoch

V roku 2011 sme odsúhlasili svojim poistencom viac kúpeľnej starostlivosti ako v roku 2010. Za kúpeľnú zdravotnú starostlivosť o našich poistencov sme uhradili 10,5 mil. €.

Celkovo išlo o 11 tisíc kúpeľných pobytov pre poistencov, ktorým sme uhrádzali zdravotnú starostlivosť, ubytovanie aj stravu a 4 tisíc pobytov pre poistencov, ktorým sme uhrádzali zdravotnú starostlivosť.

Najčastejšie ochorenia u dospelých:

  • ochorenia pohybového aparátu,
  • poúrazové a pooperačné stavy pri ochoreniach pohybového aparátu,
  • hypertenzia III. stupňa,
  • pooperačné stavy pri kardiologických ochoreniach,
  • pooperačné stavy pri gynekologických ochoreniach.

Najčastejšie ochorenia u detí, ktoré absolvovali kúpeľnú liečbu:

  • dýchacie ochorenia,
  • pohybové ochorenia,
  • ochorenia zažívacieho traktu.

Zaujímajú vás informácie o kúpeľoch? Viac si prečítajte tu.