Pre našich klientov aj verejnosť, ktorá sa chce dozvedieť viac o našom fungovaní, zverejňujeme tieto informácie.

Uvedomujeme si, že poistencov zaujímajú výsledky uverejňované vo výročných správach, no len odborník z nich vyčíta, čo sa vlastne za rok u nás dialo.

Preto vám ponúkame formu zjednodušenej výročnej správy. Slúži na orientáciu vo svete financií a zdravotníctva a prináša kľúčové informácie o našej činnosti. Zachováva si všetky prvky transparentnosti, je však upravená do zrozumiteľného jazyka.

Dozviete sa o nás viac

Dozviete sa viac o poistnom kmeni, finančných zdrojoch, ktoré sme od vás získali a použili na nákup zdravotnej starostlivosti. Dočítate sa aj o zisku, respektíve ako s ním nakladáme. Predstavíme vám aj filantropické projekty a novinky v elektronických službách pre poistencov a platiteľov poistného.

Základné fakty o Dôvere za rok 2011:

  • ku koncu roka 2011 využívalo naše služby viac než 1,44 milióna poistencov,
  • uzavreli sme 11 834 zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
  • poistné nám odvádzalo približne 190 000 platiteľov poistného,
  • klientsky servis poskytujeme v 74 pobočkách na Slovensku, prostredníctvom Zákazníckej linky 0850 850 850 alebo na [email protected],
  • prístup pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je na Linke pre poskytovateľov 0800 150 155 alebo na [email protected],
  • poistenci, platitelia aj lekári môžu využívať bezplatnú službu Elektronická pobočka pre urýchlenie a zjednodušenie komunikácie so zdravotnou poisťovňou.

Veríme, že predložené informácie prispejú k porozumeniu práce zdravotnej poisťovne a utvrdia vás v tom, že rozhodnutie byť a zostať poistencom Dôvery je správne.

Martin Kultan
Generálny riaditeľ