V priebehu celého roka 2016 sme sa výrazne angažovali v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Popri pomoci pri skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti priamo v zdravotníckych zariadeniach sme svoje filantropické aktivity zamerali aj na oblasť prevencie, konkrétne na propagáciu zdravého životného štýlu.

+ Podpora zbierky Hodina deťom

V roku 2016 sme boli po piaty raz generálnym partnerom Hodiny deťom, najznámejšej a najdôveryhodnejšej finančnej zbierky pre deti. Základným cieľom tejto zbierky je iniciovanie a podpora trvalých pozitívnych zmien v živote detí a mladých ľudí na Slovensku. Vyzbierané finančné prostriedky vyzbierané v tejto zbierke sú určené na podporu rôznych preventívnych programov a projektov, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravia a skvalitneniu života detí a mladých ľudí ako jednotlivcov alebo celých skupín.

+ Spolupráca so Združením Osmijanko

Vďaka dlhoročnej spolupráci zdravotnej poisťovne s občianskym združením Osmijanko sa zrenovovali priestory detských oddelení v piatich nemocniciach na Slovensku. Spolu ide už o 37 nemocníc v rámci Slovenska počas desaťročnej spolupráce. V duchu hesla „prostredie lieči“- spríjemňujú renovované priestory detským pacientom chvíle strávené v nemocničných zariadeniach pestrými farbami a detskými motívmi.

V roku 2016 DÔVERA vymaľovala detské oddelenie v nemocnici Svet zdravia v Trebišove a celé detské oddelenie v nemocnici vo Svidníku. Zároveň boli otvorené dve zrenovované návštevné miestnosti slúžiace na oddych a stretávanie hospitalizovaných detí s rodičmi v Nemocnici na okraji mesta Partizánske a v Galante. Obe patria do siete nemocníc Svet zdravia.

+ Spoločné projekty so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ)

Na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu u detí a mládeže sme sa rozhodli upozorniť v rámci spolupráce so SFZ. Pre žiakov a žiačky základných škôl vo veku 11 až 13 rokov pripravila futbalový turnaj pod názvom Dôvera Školský pohár. Do turnaja sa celkovo zapojilo až 1525 žiakov a žiačok základných škôl z celého Slovenska.

+ Podpora bežeckých podujatí

V rámci propagácie zdravého životného štýlu v minulom roku zdravotná poisťovňa podporila viacero športových podujatí pre bežcov v rôznych vekových skupinách: O2 Run Fest, O2 Moon Run, Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, ČSOB Marathon, Veľká cena Záhoria a Kysucký maratón. Okrem finančnej podpory vo forme zľavneného štartovného na vybrané bežecké podujatia, DÔVERA poskytla bežcom počas týchto podujatí prostredníctvom svojich zamestnancov aj poradenstvo v oblasti zdravia a verejného zdravotného poistenia a viacerí zamestnanci DÔVERY sa osobne zúčastnili na pretekoch. Podpora behu je pre poisťovňu dôležitá, o čom svedčí aj špeciálna internetová stránka www.doverun.sk a príslušná stránka na facebooku.

+ Transparentnosť je pre Dôveru dôležitá

Verejnosť nemá dostatok zrozumiteľných informácií o stave zdravotníctva a najmä zdravotníckych zariadení. S týmto cieľom sme aj v roku 2016 podporili prácu organizácie INEKO, ktorá sa zameriava na monitoring zdravotníctva a zvyšovanie transparentnosti v informovaní pacientov zo strany nemocníc.

+ Grantový program Dôvery

GP Dovera.jpg V roku 2016 sa na nás obrátilo so žiadosťou o podporu viacero neziskových organizácií, združení aj jednotlivcov. Hlavným cieľom Grantového programu Dôvera je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou zdravotnej poisťovne. V rámci jarného a jesenného kola grantového programu zdravotná poisťovňa podporila sumou viac ako 28-tisíc € viac ako 30 žiadateľov z radov organizácií aj jednotlivcov.

+ Grantový program Bojovníci za zdravie

V apríli 2016 DÔVERA spustila grantový program Bojovníci za zdravie. Hlavnou myšlienkou
bolo pomáhať poistencom zlepšiť svoje zdravie nad rámec toho, čo zdravotným poisťovniam stanovuje zákon. Špeciálna liečba, pomôcky, rehabilitácie alebo lieky, ktoré poistencom umožňujú zotaviť sa rýchlejšie, často predstavujú drahú záležitosť, ktorú si sami nemôžu dovoliť. Práve im slúži grantový program Bojovníci za zdravie, ktorý DÔVERA vyhlasuje dvakrát do roka. Za rok 2016 zdravotná poisťovňa podporila v jarnom a jesennom kole až 379 žiadateľov sumou vyše 300 tisíc eur.

+ Mojakrvnaskupina.sk

Mojakrvnaskupina.sk je neziskový projekt, ktorého garantom je Dôvera v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Zdravotná poisťovňa je tvorcom stránky www.mojakrvnaskupina.sk, ktorá má priame prepojenie na facebookové skupiny jednotlivých krvných skupín (0+, 0-, A+, A-, B+, B-, AB+ a AB-). Fanúšikovia jednotlivých krvných skupín na Facebooku dostávajú okrem zaujímavých aktualít z oblasti darcovstva aj informácie o potrebe darovania krvi. V minulom roku sme v rámci projektu pokračovali v elektronickom newsletteri, ktorý slúži nielen darcom krvi ako cenný zdroj informácii na tému darovania krvi. Zdravotná poisťovňa Dôvera bola s projektom Moja krvná skupina účastníkom viacerých významný podujatí (Festival zdravia, jarmoky, festivaly), kde pomáhala medzi účastníkmi šíriť osvetu a zisťovať krvné skupiny.

+ Renovácia nemocníc

V rámci investícií do renovácie nemocničných priestorov DÔVERA v uplynulom roku finančne zastrešila výmenu miest na sedenie (lavičiek) v Železničnej nemocnici a poliklinike v Bratislave v sume 24 tisíc eur. Finančne sa výraznou mierou podieľala na vzniku moderných recepcií v nemocniciach Svet zdravia v Humennom, vo Vranove nad Topľou a v Galante. Okrem toho spolufinancovala vybudovanie desiatich VIP izieb v nemocniciach v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, vo Vranove nad Topľou, v Trebišove, Rimavskej Sobote, Rožňave, Galante a v Dunajskej Strede.

+ Iná pomoc

Zamestnanci zdravotnej poisťovne DÔVERA sú dlhodobo aktívni v pomáhaní, angažujú sa v rôznych dobročinných zbierkach. V uplynulom roku sa počas adventného obdobia zapojili do charitatívnej zbierky pre núdznych ľudí na Slovensku.