V priebehu celého roka 2015 sme sa výrazne angažovali v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Popri pomoci pri skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti priamo v zdravotníckych zariadeniach sme svoje filantropické aktivity zamerali aj na oblasť prevencie, konkrétne na propagáciu zdravého životného štýlu.

+ Podpora zbierky Hodina deťom

V roku 2015 sme boli po čtvrtý raz generálnym partnerom Hodiny deťom, najznámejšej a najdôveryhodnejšej finančnej zbierky pre deti. Základným cieľom tejto zbierky je iniciovanie a podpora trvalých pozitívnych zmien v živote detí a mladých ľudí na Slovensku. Vyzbierané finančné prostriedky vyzbierané v tejto zbierke sú určené na podporu rôznych preventívnych programov a projektov, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravia a skvalitneniu života detí a mladých ľudí ako jednotlivcov alebo celých skupín.

+ Spolupráca so Združením Osmijanko

Vďaka dlhoročnej spolupráci zdravotnej poisťovne s občianskym združením Osmijanko sa zrenovovali priestory detských oddelení v piatich nemocniciach na Slovensku. Spolu ide už o 34 nemocníc v rámci Slovenska počas desaťročnej spolupráce. V duchu hesla „prostredie lieči“- spríjemňujú renovované priestory detským pacientom chvíle strávené v nemocničných zariadeniach pestrými farbami a detskými motívmi.

V roku 2015 DÔVERA vymaľovala detské oddelenie v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku a v Nemocnici s poliklinikou v Revúcej. Zároveň boli otvorené dve zrenovované návštevné miestnosti slúžiace na oddych a stretávanie hospitalizovaných detí s rodičmi v Nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi a vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote.

+ Spoločné projekty so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ)

Na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu u detí a mládeže sme sa rozhodli upozorniť v rámci spolupráce so SFZ. Pre žiakov a žiačky základných škôl do 13 rokov pripravila futbalový turnaj pod názvom Dôvera Školský pohár. Do turnaja sa celkovo zapojilo až 1555 žiakov a žiačok základných škôl z celého Slovenska. Súčasťou podujatia bol aj špeciálny projekt Divoká karta, vďaka ktorému mali šancu sa na finálových zápasoch aktívne zúčastniť aj deti z detských domovov.

+ Podpora bežeckých podujatí

V rámci propagácie zdravého životného štýlu v minulom roku zdravotná poisťovňa podporila viacero športových podujatí pre bežcov v rôznych vekových skupinách: Tesco Beh pre život (vo všetkých krajských mestách), Študentský beh v Bratislave, Marathon Banská Bystrica, Medzinárodný maratón mieru v Košiciach a štafetový beh Od Tatier k Dunaju. Okrem finančnej podpory vo forme zľavneného štartovného na vybrané bežecké podujatia, DÔVERA poskytla bežcom počas týchto podujatí prostredníctvom svojich zamestnancov aj poradenstvo v oblasti zdravia a verejného zdravotného poistenia a viacerí zamestnanci DÔVERY sa osobne zúčastnili na pretekoch.

+ Transparentnosť je pre Dôveru dôležitá

Verejnosť nemá dostatok zrozumiteľných informácií o stave zdravotníctva a najmä zdravotníckych zariadení. S týmto cieľom sme aj v roku 2015 podporili prácu organizácie INEKO, ktorá sa zameriava na monitoring zdravotníctva a zvyšovanie transparentnosti v informovaní pacientov zo strany nemocníc.

+ Grantový program Dôvery

GP Dovera.jpg V roku 2015 sa na nás obrátilo so žiadosťou o podporu viacero neziskových organizácií, združení aj jednotlivcov. Hlavným cieľom Grantového programu Dôvera je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou zdravotnej poisťovne. V rámci jarného a jesenného kola grantového programu zdravotná poisťovňa podporila sumou viac ako 28-tisíc € viac ako 30 žiadateľov z radov organizácií aj jednotlivcov.

+ Mojakrvnaskupina.sk

Mojakrvnaskupina.sk je neziskový projekt, ktorého garantom je Dôvera v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Zdravotná poisťovňa je tvorcom stránky www.mojakrvnaskupina.sk, ktorá má priame prepojenie na facebookové skupiny jednotlivých krvných skupín (0+, 0-, A+, A-, B+, B-, AB+ a AB-). Fanúšikovia jednotlivých krvných skupín na Facebooku dostávajú okrem zaujímavých aktualít z oblasti darcovstva aj informácie o potrebe darovania krvi. V minulom roku sa projekt rozrástol o elektronický newsletter, ktorý slúži nielen darcom krvi ako cenný zdroj informácii na tému darovania krvi. Zdravotná poisťovňa Dôvera bola s projektom Moja krvná skupina účastníkom viacerých významný podujatí v priebehu celého roka(Medzinárodné letecké dni SIAF, jarmoky, festivaly), kde pomáhala medzi účastníkmi šíriť osvetu a zisťovať krvné skupiny.

+ Renovácia nemocníc

V rámci investícií do renovácie nemocničných priestorov DÔVERA v uplynulom roku finančne zastrešila výmenu 1 600 miest na sedenie (lavičiek) v nemocniciach Svet zdravia a. s. Galanta a Dunajská Streda. Finančne sa výraznou mierou podieľala na vzniku moderných recepcií v nemocniciach Svet zdravia Spišská Nová Ves a Trebišov. Okrem toho spolufinancovala vybudovanie 14 nových VIP izieb pre pacientov v 12 nemocniciach v rámci Slovenska.

+ Iná pomoc

Zamestnanci zdravotnej poisťovne DÔVERA sú dlhodobo aktívni v pomáhaní, angažujú sa v rôznych dobročinných zbierkach. V uplynulom roku sa počas adventného obdobia zapojili do charitatívnej zbierky pre núdznych ľudí na Slovensku, v jesennom období boli hromadne darovať krv na pracovisku v Bratislave.