V priebehu celého roka 2013 sa Dôvera výrazne angažovala v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

GP Dovera.jpg Popri pomoci pri skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti priamo v zdravotníckych zariadeniach svoje filantropické aktivity zamerala aj na oblasť prevencie, konkrétne na propagáciu zdravého životného štýlu.

Deti nám dôverujú

Zdravotná poisťovňa sa v roku 2013 stala po druhýkrát generálnym partnerom Hodiny deťom, najznámejšej a najdôveryhodnejšej finančnej zbierky pre deti. V uplynulom roku Nadácia pre deti Slovenska, organizátor zbierky Hodina deťom, podporila vďaka vyzbieranej sume (cca 207 tis. € netto) 55 projektov.

Základným cieľom tejto zbierky je iniciovanie a podpora trvalých pozitívnych zmien v živote detí a mladých ľudí na Slovensku. Finančné prostriedky vyzbierané v tejto zbierke sú určené na podporu rôznych preventívnych programov a projektov, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravia a skvalitneniu života detí a mladých ľudí ako jednotlivcov alebo celých skupín.

Niekoľkoročná spolupráca so združením Osmijanko

Vďaka dlhoročnej spolupráci zdravotnej poisťovne s občianskym združením Osmijanko sa do konca roku 2013 zrenovovalo už 25 priestorov na detských oddeleniach v zdravotníckych zariadeniach na celom Slovensku. Cieľom spolupráce je spríjemniť najmenším chvíle strávené v nemocničných zariadeniach pestrými farbami a detskými motívmi.

V roku 2013 DÔVERA vymaľovala detské oddelenie vo Fakultnej nemocnici v Trnave a v Kysuckej nemocnici v Čadci. V rámci dobrovoľníckej práce sa do maľovania v nemocnici v Trnave zapojili aj  zamestnanci zdravotnej poisťovne. Zároveň boli otvorené tri zrenovované návštevné miestnosti slúžiace na oddych a stretávanie hospitalizovaných detí s rodičmi v Univerzitnej nemocnici v Martine, v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove a v Nemocnici Štefana Kukuru v Michalovciach.

Spoločné projekty so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ)  

Na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu u detí a mládeže sa zdravotná poisťovňa rozhodla upozorniť v rámci spolupráce so SFZ. Pre žiakov a žiačky základných škôl do 13 rokov pripravila futbalový turnaj pod názvom Dôvera Školský pohár. V rámci ročníka 2013/2014 budú po pozitívnom ohlase jeho súčasťou opäť aj dva špeciálne tímy zostavené z malých futbalistov a futbalistiek pochádzajúcich zo sociálne slabších rodín. Okrem príležitosti predviesť svoj športový talent na finále škôl z celého Slovenska budú mať možnosť absolvovať aj futbalové sústredenie vo Vittek Campe pod dozorom profesionálnych futbalových trénerov.

Podpora bežeckých podujatí

V rámci propagácie zdravého životného štýlu v minulom roku zdravotná poisťovňa podporila viacero športových podujatí pre bežcov v rôznych vekových skupinách v Bratislave aj Košiciach. Súčasťou podujatí bola disciplína Beh s kočíkom pre športovo založených rodičov.

Transparentnosť je pre DÔVERU dôležitá

Verejnosť  nemá dostatok  zrozumiteľných informácií o stave zdravotníctva a najmä zdravotníckych zariadení. S týmto cieľom zdravotná poisťovňa aj v roku 2013 podporila prácu INEKO a Transparency International. Obe organizácie sa zameriavajú na monitoring zdravotníctva a zvyšovanie transparentnosti v informovaní pacientov zo strany nemocníc.

Grantový program Dôvery

Na zdravotnú poisťovňu sa v roku 2013 obrátilo so žiadosťou o podporu viacero neziskových organizácií, združení aj jednotlivcov. Hlavným cieľom Grantového programu Dôvera je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou zdravotnej poisťovne. V rámci jarného a jesenného kola grantového programu zdravotná poisťovňa podporila sumou viac ako 48 tis. € takmer 50 žiadateľov z radov organizácií aj jednotlivcov.

Mojakrvnaskupina.sk

Mojakrvnaskupina.sk je neziskový projekt, ktorého garantom je zdravotná poisťovňa DÔVERA v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Zdravotná poisťovňa je tvorcom stránky www.mojakrvnaskupina.sk, ktorá má priame prepojenie na facebookové skupiny jednotlivých krvných skupín (0+, 0-, A+, A-, B+, B-, AB+ a AB-). Fanúšikovia jednotlivých krvných skupín na Facebooku dostávajú okrem zaujímavých aktualít z oblasti darcovstva aj informácie o potrebe darovania krvi.

Materiálna pomoc

V rámci podpory nemocníc a núdznych ľudí sa zdravotná poisťovňa v uplynulom roku zapojila do dvoch dobročinných zbierok. Hračky od zamestnancov poisťovne putovali do nemocníc na východe Slovenska, vyzbierané šatstvo poisťovňa venovala neziskovej organizácii, ktorá ich ďalej prerozdelila svojim klientom.