V priebehu roka 2012 zdravotná poisťovňa výrazne upravila svoju stratégiu spoločensky zodpovedného podnikania.

Popri pomoci pri skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti priamo v zdravotníckych zariadeniach svoju filantropickú angažovanosť zamerala aj na oblasť prevencie, konkrétne na propagáciu zdravého životného štýlu.

Výsledkom boli početné aktivity, ktoré priniesli cielenú pomoc mnohým organizáciám aj jednotlivcom.

Deti nám dôverujú

Zdravotná poisťovňa sa v roku 2012 stala generálnym partnerom Hodiny deťom, najznámejšej a najdôveryhodnejšej finančnej zbierky pre deti. Jej základným cieľom je iniciovanie a podpora trvalých pozitívnych zmien v živote detí a mladých ľudí na Slovensku.

Finančné prostriedky vyzbierané v tejto zbierke sú určené na podporu rôznych preventívnych programov a projektov, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravia a skvalitneniu života detí a mladých ľudí ako jednotlivcov alebo celých skupín.

Niekoľkoročná spolupráca so združením Osmijanko

Vďaka niekoľkoročnej spolupráci zdravotnej poisťovne s občianskym združením Osmijanko sa do konca roku 2012 otvorilo 20 detských kútikov v zdravotníckych zariadeniach na celom Slovensku, naposledy v popradskej nemocnici.

V roku 2012 sa vzájomná spolupráca rozšírila o projekt maľovania detských oddelení, ktorého cieľom je spríjemniť najmenším chvíle strávené v nemocničných zariadeniach pestrými farbami a detskými motívmi.

Od decembra 2012 sú spoločníkmi detí na Detskej pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch vymaľované izby a chodby. Novinkou minuloročnej spolupráce s Osmijankom bolo aj aktívne zapojenie zamestnancov zdravotnej poisťovne do projektu maľovania v nemocniciach prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Spoločné projekty so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) 

Na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu u detí a mládeže sa zdravotná poisťovňa rozhodla upozorniť v rámci spolupráce so SFZ, a to hneď dvoma spoločnými projektmi.

Tým prvým je Dôvera Školský pohár SFZ určený pre deti (chlapcov aj dievčatá) vo veku do 13 rokov. V rámci ročníka 2012/2013 budú jeho súčasťou dva špeciálne tímy zostavené z malých futbalistov a futbalistiek pochádzajúcich zo sociálne slabších rodín.

Druhým projektom zdravotnej poisťovne a SFZ je podpora mládežníckej ligy tínedžerov vo veku do 15 rokov. Zdravotná poisťovňa  financuje vytvorenie inštruktážneho DVD pre všetky družstvá zapojené do detských a mládežníckych futbalových súťaží organizovaných pod hlavičkou SFZ. Ide o unikátny projekt, ktorý bude obsahovo zameraný na profesionálne postupy pri trénovaní a v prístupe k žiakom futbalistom.

Transparentnosť je pre Dôveru dôležitá

Verejnosti chýbajú informácie o stave zdravotníctva a najmä zdravotníckych zariadení. S týmto cieľom zdravotná poisťovňa podporila v roku 2012 prácu INEKO a Transparency International. Obe organizácie sa zameriavajú na monitoring zdravotníctva a zvyšovanie transparentnosti v informovaní pacientov zo strany nemocníc.

Grantový program Dôvery

Na zdravotnú poisťovňu sa v roku 2012 obrátilo so žiadosťou o podporu viacero neziskových organizácií, združení a jednotlivcov. Hlavným cieľom novovzniknutého Grantového programu Dôvera, ktorý sa realizuje v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou zdravotnej poisťovne.

V rámci jesenného kola grantového programu sa podporilo sumou 14 000 eur 17 víťazných projektov od organizácií aj jednotlivcov.

Mojakrvnaskupina.sk

Mojakrvnaskupina.sk je neziskový projekt, ktorého garantom je zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Zdravotná poisťovňa je tvorcom stránky www.mojakrvnaskupina.sk, ktorá má priame prepojenie na facebookové skupiny „Mám krvnú skupinu 0, A, B a AB“. Fanúšikovia jednotlivých krvných skupín na Facebooku dostávajú okrem zaujímavých aktualít z oblasti darcovstva aj informácie o potrebe darovania krvi.